Insert, het competence center van de verzekeringssector

Insert richt zich voornamelijk op medewerkers van verzekeringsondernemingen of op verzekeringstussenpersonen en hun medewerkers en biedt hen kwalitatieve verzekeringstechnische opleidingen aan, waarbij theorie en praktijk één geheel vormen.

Kerncijfers BA Motorrijtuigen

Deze kerncijfers BA Motorrijtuigen geven de premies, de bedrijfsratio's, de schadelast, de combined ratio en de saldi weer. Zo bieden deze grafieken samen een beknopt overzicht op de recente ontwikkelingen in de verzekeringstak BA Motorrijtuigen.

Bekijk cijfers

Overzicht van de nationale gezondheidsuitgaven volgens financieringsbron

Deze tabellen bieden een overzicht van de nationale gezondheidsuitgaven volgens wie voor de financiering zorgt.

Bekijk cijfers

Medische index

Deze tabel, gebaseerd op gegevens van de FOD Economie, biedt een overzicht van de specifieke medische index voor de waarborgen ‘eenpersoonskamer’, ‘twee- en meerpersoonskamer’, ‘ambulante zorgen’ en ‘tandverzorging’ en dit voor de 5 verschillende leeftijdsklassen alsook een globaal cijfer dat losstaat van de leeftijdsklassen.

Bekijk index