Insert, het competence center van de verzekeringssector

Insert richt zich voornamelijk op medewerkers van verzekeringsondernemingen of op verzekeringstussenpersonen en hun medewerkers en biedt hen kwalitatieve verzekeringstechnische opleidingen aan, waarbij theorie en praktijk één geheel vormen.

Kerncijfers BA Motorrijtuigen

Deze kerncijfers BA Motorrijtuigen geven de premies, de bedrijfsratio's, de schadelast, de combined ratio en de saldi weer. Zo bieden deze grafieken samen een beknopt overzicht op de recente ontwikkelingen in de verzekeringstak BA Motorrijtuigen.

Bekijk cijfers

Overzicht van de nationale gezondheidsuitgaven volgens financieringsbron

Deze tabellen bieden een overzicht van de nationale gezondheidsuitgaven volgens wie voor de financiering zorgt.

Bekijk cijfers

Evolutie schadefrequentie BA Auto - gegevens 2013

In 2019 bedraagt de schadefrequentie BA toerisme en zaken 5,70 %. Dit betekent dat in 2019, gemiddeld gezien, door 1.000 verzekerde wagens 57 schadegevallen veroorzaakt werden. Of nog: gemiddeld gezien werd in 2019 door ongeveer 1 op 17 verzekerde wagens een schadegeval veroorzaakt.

Bekijk cijfers