Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt
Evolutie schadefrequentie BA Auto
Technische voorzieningen Top 15 Leven en Niet-Leven
Samenstelling van private huishoudens per type

Deze tabel, gebaseerd op gegevens van  de FOD Economie, geeft de evolutie weer over de laatste vier jaar van het aantal particuliere huishoudens per grootte.

Bekijk cijfers