Het logo van Assuralia

FAQ

Kan ik zelf kiezen wie het geld van mijn levensverzekering krijgt bij mijn overlijden?

FAQ

Wanneer je een levensverzekering afsluit, moet je onder meer bepalen wie het bedrag van je levensverzekering ontvangt indien je overlijdt. Anders maakt het gewoon deel uit van je nalatenschap.

Je kiest zelf wie je aanduidt als begunstigde. Zo kan je een familielid aanduiden, maar ook een goede vriend of vriendin, een kennis of zelfs een bepaalde organisatie of een goed doel. Let wel, als je de verzekeringspremies van de belastingen wil aftrekken, zijn de personen die je kan aanduiden als begunstigde wel beperkt.

Heel belangrijk is de omschrijving van de begunstigde. Je kan een persoon met naam vermelden. Maar je kan de persoon ook aanduiden via een omschrijving, zoals bijvoorbeeld “mijn echtgenoot”, “mijn schoondochter”,…. De persoon die het geld ontvangt bij je overlijden hoeft dan niet noodzakelijk dezelfde persoon te zijn als diegene die je voor ogen had toen je de begunstigde aanduidde. Misschien heb je intussen een nieuwe echtgenoot of heb je nog kinderen bij gekregen.

Je kan ook bepalen wie welk deel van het verzekerde kapitaal krijgt.

Denk dus goed na over de aanduiding van jouw begunstigde(n) en ga geregeld na of de begunstiging nog overeenkomt met hoe je wilt dat het gaat. In principe kan je op elk moment de begunstigde van jouw levensverzekering wijzigen.


 • Wat moet ik na het overlijden van een naaste bij de verzekeraar regelen?
 • Mijn vader is omgekomen in een ongeval. Welke documenten moet ik overhandigen aan zijn levensverzekeraar?
 • Welke gevolgen heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor mijn levensverzekering?
 • Kan ik een verzekering sluiten die mijn erfgenamen helpt de successierechten te betalen als ik plots zou overlijden?
 • Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben over een verzekering?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Keert de levensverzekering uit bij zelfdoding van de verzekerde?
 • Moet ik aan mijn levensverzekeraar melden dat ik een risicovolle sport beoefen?
 • Als ik een levensverzekering sluit om te sparen voor mijn minderjarig kleinkind, wat zijn dan de rechten van de ouders?
 • Ik heb een te hoge BMI. Heeft dat gevolgen op verzekeringsvlak?
 • Wanneer ik overlijd, wil ik een deel van mijn vermogen aan een goed doel geven. Ik heb gehoord dat zoiets kan met een verzekering? Hoe gaat dat precies?
 • Kan ik voor mijn kleinkind sparen via een verzekering?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven