Het logo van Assuralia

Werk & onderneming

werk en onderneming

Wettelijk verplichte verzekeringen zijn nog maar het begin van het verhaal van de verzekeringen die passen bij een activiteit als zelfstandige of als bedrijf. De werknemer verwacht een pakket extra-legale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieplan, …), terwijl de werkgever zich wil indekken tegen allerlei externe risico’s. Het eigenlijke ondernemersrisico, namelijk of de markt op je producten of diensten zit te wachten, is vaak een onbekende waar geen verzekering een antwoord op kan bieden. Dat is wel zo bij het oordeelkundig omgaan met schade aan zaken, het uitvallen van belangrijke medewerkers, beroepsfouten, of het opnieuw op gang krijgen van de activiteit na een zware tegenslag als een bedrijfsbrand of een ziekte van de zaakvoerder.

Alles over Werk & onderneming

 • Verzekering huispersoneel

  De verzekering huispersoneel is een arbeidsongevallenverzekering.
 • Verzekering gewaarborgd inkomen

  Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid.
 • Het aanvullend pensioen

  Het salarispakket van werknemers bevat vaak extralegale voordelen. De belangrijkste daarvan is de groepsverzekering. Met een aanvullend pensioen
 • Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandingen (VAPZ)

  De fiscaal meest interessante formule waarmee je als zelfstandige een aanvullend pensioen kan opbouwen is het ‘Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen’, verkort het VAPZ.
 • Verzekering objectieve BA brand of ontploffing

  Dit is een verplichte verzekering voor sommige types inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn.
 • Aansprakelijkheidsverzekering (BA) onderneming

  Ondanks alle mogelijke preventie-inspanningen en voorzorgsmaatregelen die een onderneming treft, blijft bij de uitbating ervan het gevaar op incidenten waarvoor ze aansprakelijk kan gesteld worden steeds reëel aanwezig, ongeacht of die incidenten veroorzaakt zijn door bedrijfsgoederen dan wel personen die voor de onderneming werken.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven