Het logo van Assuralia

Verzekering huispersoneel

Verzekering huispersoneel

De verzekering huispersoneel is een arbeidsongevallenverzekering. Ze vergoedt jouw personeel voor hun lichamelijke schade als gevolg van een ongeval terwijl ze voor jou of jouw gezin aan het werk zijn. Hetzelfde geldt voor een ongeval op de weg van en naar hun “werkplek”, namelijk jouw woning.

Het moet dus wel degelijk gaan om ongevallen die zich voordoen in de professionele sfeer of op de normale weg van en naar de werkplek. Als een vriendin op vrijdagnamiddag komt poetsen - en je haar daarvoor betaalt - en ze valt van een ladder, is ze verzekerd. Komt ze op zondag op de koffie en valt ze van de trap, dan is ze daarvoor niet verzekerd.

De verzekering geldt in principe voor normale huishoudelijke taken. Als je huispersoneel geregeld risicovolle taken uitvoert, moet je dit melden aan de verzekeraar. Doe je dat niet, dan kan de verzekeraar bij jou komen aankloppen om de schadevergoedingen die hij uitbetaalde – helemaal of voor een deel – van jou terug te eisen.

Meestal stelt een standaardpolis een limiet aan het aantal dagen – afhankelijk van het soort prestatie – dat het huispersoneel mag presteren. De tewerkstelling moet zich ook altijd in de privésfeer situeren. Tewerkstelling in dienst van een bedrijf of in het kader van de beroepsactiviteit van een natuurlijke persoon, kan nooit verzekerd worden in een polis huispersoneel.

In de meeste polissen staat ook dat het ongeval bij jou thuis (of op de weg daarvan of daar naartoe, de zogenaamde arbeidsweg) moet gebeuren. Indien je huispersoneel ook boodschappen moet doen, bespreek dit dan met je verzekeraar.

Wie is verzekerd?

Iedereen die je aanwerft om tegen betaling en onder jouw gezag bepaalde taken te verrichten in het kader van je gezinsleven, wordt beschouwd als huispersoneel en is dus verzekerd.

Als je buurvrouw dus volgende maand tegen betaling komt helpen op een communiefeest bij jou thuis, is ook zij verzekerd. Je hoeft dat dan niet vooraf mee te delen aan de verzekeraar.

Wie is niet verzekerd?

Als je de personen die je helpen niet voor hun prestaties vergoedt, worden ze niet als huispersoneel beschouwd en zijn ze niet verzekerd. Ook zelfstandigen kunnen nooit als huispersoneel worden beschouwd.

Verder hoef je ook geen personen te verzekeren die bijvoorbeeld in het kader van dienstencheques voor je werken. Zij zijn in dienst van een onderneming die voor hen een arbeidsongevallenverzekering moet sluiten.

Welke kosten vergoedt een verzekering ‘huispersoneel’?

Een verzekering huispersoneel dekt, overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet (net als voor andere werknemers), de lichamelijke schade na een ongeval, meer bepaald de medische kosten, het loonverlies wegens arbeidsongeschiktheid of overlijden en de verplaatsingskosten die het slachtoffer door het ongeval moet dragen.

Wat als ik mijn huispersoneel niet verzeker?

De verzekering huispersoneel is een wettelijk verplichte verzekering als je huispersoneel aanneemt. Sluit je deze verzekering niet, dan heeft dat gevolgen. Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) zal dan bij een ongeval het slachtoffer vergoeden en de betaalde schadevergoeding vervolgens terugvorderen bij de werkgever.

Bovendien kun je als werkgever strafrechtelijk vervolgd worden wegens deze inbreuk op de Arbeidsongevallenwet.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven