Het logo van Assuralia

Over ons

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt werkzaam zijn. De federatie werd net iets meer dan 100 geleden opgericht. De wereld is op die tijd weliswaar grondig veranderd, maar de kernopdracht van Assuralia bleef dezelfde: de verzekeraars verenigen en hen ondersteunen om als sector het beste van zichzelf te geven en een positieve dynamiek in de maatschappij te creëren. 

Hoe we dat concreet invullen, is met de jaren geëvolueerd en omvat vandaag een reeks belangrijke maatschappelijke en economische opdrachten. 

Met meer dan een eeuw aan ervaring en geschiedenis op de teller staat onze beroepsvereniging stevig met beide voeten in de realiteit van vandaag, met alvast ook een blik op morgen. Want in deze wereld vol uitdagingen willen we als sector mee constructieve antwoorden bieden, met een pragmatische aanpak en voortaan ook vergezeld van een duidelijk herkenbare visuele identiteit. 

assuralia Team
 • Wat is een verzekering en hoe werkt het?

 • Onze partner- en satellietorganisaties

Waar staan we voor?

Onze Visie

Alle middelen van het verzekeringswezen inzetten om oplossingen te bieden voor de uitdagingen van de samenleving. 

Verzekeraars helpen om een positieve dynamiek met de wereld om hen heen te creëren en in stand te houden. 

Onze stakeholders en het grote publiek vertrouwen in verzekeringen bijbrengen.

vision

Onze Missie

Vertegenwoordigen en promoten van de belangen van de Belgische verzekeringssector in de contacten met openbare overheden, instanties, administratieve overheden en andere partners. 

Het bevorderen van goede relaties tussen leden en de samenleving in het algemeen;

Bevorderen van acties die alle leden gemeen hebben, 
met name op het gebied van visibiliteit en reputatie, digitalisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid (ESG), we onthouden ons van elke inmenging in het management of de organisatie van leden;

Een expertisecentrum zijn op vlak van verzekeringen en het ondersteunen van onze leden door alle toegankelijke informatie over de sector op een duidelijke manier te verstrekken via onze communicatiekanalen. 
Wij initiëren studies en koppelen hier acties aan om de kennis en de aantrekkelijkheid van verzekeringen in België te verbeteren;

Bewustmaking van het maatschappelijke belang van 
de verzekeringssector bij belanghebbenden en het grote publiek. Wij nemen preventieve maatregelen om verzekeringnemers bewust te maken van de risico’s die zij lopen en hen te informeren over de beschikbare beschermingsoplossingen;

Opleidingen in de verzekeringssector geven en 
het bevorderen van het verzekeringswezen in de 
academische wereld en in het onderwijs.

Bestuur en werking

 • Bestuur

  Hier vind je meer informatie over de werking de bestuursorganen van Assuralia.
 • Leden

  Hier vind je de lijst met de contactgegevens van de aangesloten verzekeringsmaatschappijen.
 • Jaarverslagen

  Klik hier voor alle jaarverslagen van Assuralia te raadplegen sinds 2013.

Jobs en opleidingen

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven