Het logo van Assuralia

Onze partner- en satellietorganisaties

Om de missie te kunnen waarmaken werkt Assuralia nauw samen met een reeks gespecialiseerde partner- en satellietorganisaties:

Insert

Insert is het opleidingscentrum van Assuralia en biedt kwalitatieve verzekeringstechnische opleidingen aan, waarbij theorie en praktijk één geheel vormen. 

Accesso

Accesso is een compensatiekas. De vzw werd opgericht naar aanleiding van de wet "Partyka". Deze wet voorziet in een vlottere toegang tot een schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken.

Alfa Belgium

Alfa Belgium vzw heeft tot doel elke activiteit te promoten die is gericht op de bestrijding van verzekeringsfraude in de breedste zin van het woord.

Datassur 

Datassur is een coöperatieve vennootschap opgericht op initiatief van verzekeringsondernemingen waaraan ze verschillende diensten verleent. In de eerste plaats draagt het bij tot een versnelde schaderegeling in het voordeel van alle betrokken partijen. 

Expecto

Expecto is een samenwerkingsverband tussen Assuralia en de Vlaamse (Benevermedex) en Franstalige (Abefradoc) Federaties van Raadgevende Artsen. 

Beroepsvereniging van Verzekeringsinspecteurs en experten (BVVIE)

De Beroepsvereniging van Verzekeringsinspecteurs en experten (BVVIE) vertegenwoordigt de inspecteurs en experten actief voor de Belgische verzekeringsondernemingen, zowel als personeelslid als zelfstandige.

Het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening (FDGH)

Het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening (FDGH) is een waarborgfonds dat werd opgericht door de wet van 8 juli 1964 tot regeling van de dringende geneeskundige hulpverlening in België.

Het Fonds voor Opleiding en Competentieontwikkeling in de Verzekeringssector (FOPAS),

Fopas is het fonds voor opleiding en competentieontwikkeling in de verzekeringssector.

Identifin

De vzw Identifin maakt het voor de financiële instellingen mogelijk om zelf actief op zoek te gaan naar de rechthebbenden of de eigenaars van een slapende rekening of verzekering zonder dat daarbij de privacy in het gedrang komt. Identifin werd opgericht door Febelfin en Assuralia.

Trip

TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) werd opgericht door de verzekeraars in uitvoering van de terrorisme wet. Deze vzw moet de gevolgen van een terreurdaad helpen opvangen in functie van de waarborgen die haar leden hebben verleend. 

Syban

Syban is het Syndicaat van Medeverzekeraars voor de Verzekering en de Herverzekering van nucleaire installaties.

Telebib

Telebib is een non-profitorganisatie die namens de Belgische verzekeringssector werkt en tot doel heeft elektronische communicatiestandaarden aan te bieden om de polisadministratie, schadeverwerking en boekhouding te vergemakkelijken.

Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars

Een VZW opgericht om de schade veroorzaakt in België door buitenlandse voertuigen te vergoeden.

De beroepsverenigingen van tussenpersonen 

  • Voor het Vlaamse landsgedeelte, de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF).
  • In het Franstalige gedeelte, Fédération des Courtiers d’Assurances et Intermédiaires Financiers de Belgique (Feprabel).
  • De Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars (BVVM).
  • De Beroepsvereniging van de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, verzekeringen en kredieten (BZB-Fedafin).

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven