Het logo van Assuralia

Verzekering gewaarborgd inkomen

Verzekering gewaarborgd inkomen

Wat is een verzekering gewaarborgd inkomen?

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien je dat wenst, voor een bepaalde, beperkte periode.

Je kan zelf een verzekering gewaarborgd inkomen aangaan maar het kan ook dat jouw werkgever een contract heeft voor zijn personeel, waar jij deel van uitmaakt.

Een verzekering gewaarborgd inkomen is er voor wie financiële zekerheid wil voor het geval hij (een deel van) zijn inkomen zou verliezen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Anders gezegd, deze verzekering geldt niet voor mensen die geen beroepsinkomen hebben, zoals een huisman of -vrouw of een rentenier.

Hoeveel keert een verzekering gewaarborgd inkomen uit? 

Na een ongeval of een ernstige ziekte die ervoor zorgt dat je niet meer kan werken gedurende een lange periode, of zelfs voor de rest van je carrière, keert de verzekeraar een rente uit. Zo kan je een levensstandaard behouden die meer overeenkomt met jouw huidige inkomen.

De verzekering gewaarborgd inkomen berekent de rente op basis van fysiologische en/of economische ongeschiktheid.

  • Een fysiologische ongeschiktheid baseert zich enkel en alleen op de lichamelijke ongeschiktheid.
  • Een economische ongeschiktheid houdt rekening met de impact op de uitoefening van jouw werk. Als een pianist een vinger verliest, weegt dat zwaarder door dan wanneer een callcenter-medewerker een vinger verliest. Maar men moet wel rekening houden met de mogelijkheden tot professionele heroriëntering.

Als de ongeschiktheid zich onder een bepaalde grens bevindt, komt de verzekering niet tussen. Deze grens staat vermeld in het verzekeringscontract.

Sommige verzekeraars maken gebruik van een carenstijd. Dat is eigenlijk een vorm van franchise maar dan uitgedrukt in tijd. Het is de periode na een verzekerd ongeval of ziekte waarin de verzekeraar geen uitkering betaalt. Wanneer er bijvoorbeeld een carenstijd van 30 dagen voorzien is, komt de verzekeraar pas tussen vanaf de 31ste dag na het ongeval of de ziekte.

Hoeveel kost een verzekering gewaarborgd inkomen?

Het bedrag dat je wil ontvangen bij fysiologische en/of economische ongeschiktheid, dus het bedrag dat nodig is om een uitkering aan te vullen tot je normale inkomen, bepaalt mee hoe hoog de premie zal zijn.

Bovendien hangt de premie ook af van andere factoren zoals de leeftijd van de verzekerde en van zijn beroep.

Zijn er uitsluitingen?

Het verzekeringscontract somt doorgaans de uitgesloten risico’s op.

Naargelang het contract, is het mogelijk dat ongeschiktheid als gevolg van de uitoefening van bepaalde gevaarlijke sporten, uitgesloten is. Zo is het mogelijk dat ongeschiktheid na een motorongeval of bergbeklimming niet gedekt is in een standaard contract.

Het is vaak wel mogelijk om dergelijke ongeschiktheid te dekken door een bijpremie te betalen.

Recht om vergeten te worden

Sinds 1 februari 2022 bestaat er een recht om vergeten te worden voor ex-kankerpatiënten.

Meer informatie vind je hier.

Checklists

  • Checklist: Nieuwe beroepen, tijdelijk werk

    Overweeg je om een flexi-job aan te nemen, als zelfstandige te werken of thuis aan de slag te gaan? Of je aan te sluiten bij Uber of Deliveroo of je huis te delen via Airbnb? Of misschien wil je wel een coöperatieve opstarten voor kinderopvang tijdens de vakantie? Steeds meer nieuwe arbeidsvormen duiken op. Je kan je dan maar beter bewust zijn van de risico's die ze inhouden zodat je je kan beschermen met kennis van zaken. Wat betreft de verzekeringen zijn er alvast een paar aandachtspunten.
  • Checklist: Ik ben ontslagen

    Op zoek naar zekerheid Je job verliezen betekent vaak dat extra’s die je als werknemer genoot niet verder doorlopen. Meestal ga je zelf moeten uitmaken hoe het verder moet. Voor sommige verzekeringszaken kan je terecht bij de personeelsdienst van je vorige werkgever, een aantal aspecten bespreek je met je verzekeraar.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven