Het logo van Assuralia

Checklist: Nieuwe beroepen, tijdelijk werk

Overweeg je om een flexi-job aan te nemen, als zelfstandige te werken of thuis aan de slag te gaan? Of je aan te sluiten bij Uber of Deliveroo of je huis te delen via Airbnb? Of misschien wil je wel een coöperatieve opstarten voor kinderopvang tijdens de vakantie? Steeds meer nieuwe arbeidsvormen duiken op. Je kan je dan maar beter bewust zijn van de risico's die ze inhouden zodat je je kan beschermen met kennis van zaken. Wat betreft de verzekeringen zijn er alvast een paar aandachtspunten.

1. Aan de slag als zelfstandige, zelfstandige in bijberoep, vrijwilliger, uitzendkracht, in een flexi-job?

Weet duidelijk onder welk sociaal statuut je activiteiten vallen. Weet je niet goed of je aan de slag bent als vrijwilliger, als zelfstandige of als onregelmatige werknemer en of het geld dat je ontvangt een loon of een vergoeding is? Dan kan je voor onaangename verrassingen komen te staan ten aanzien van het OCMW, je ziekenfonds, de werkloosheidsinstellingen of de fiscus. Informeer je bij de persoon voor wie je werkt en bij de organisatie waarvan je afhangt. Als je werkt via een mobiele app of via een online platform, dan kan je daar vaak nuttige informatie vinden.

2. Je belastingen en de fiscale voordelen voor de deeleconomie

Weet goed onder welk fiscaal statuut je activiteiten vallen, zowel in het licht van de inkomstenbelasting als van de btw. En wacht niet tot op het ogenblik dat je je belastingaangifte moet invullen…

De regering biedt aan wie diensten levert aan particulieren door tussenkomst van een erkend platform een fiscaal gunstregime voor de lonen die via dit platform betaald worden en waarvoor een fiscale fiche uitgegeven wordt. Je mag voor 2022 tot 6.540,00 euro bruto verdienen waarop – na aftrek van een kostenforfait van 50% – een afzonderlijk belastingtarief van slechts 20% van toepassing is. Voor activiteiten die tegen de gewone voorwaarden belast zijn, is een inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen vereist.

De regering stelt voor om met ingang van begin 2018 over te stappen naar een belastingvrijstelling tot 6.000 euro per jaar voor welomschreven diensten tussen particulieren of in het kader van een erkend platform. 

Laat je bijstaan door een deskundige wanneer je niet zeker bent van hoe je een boekhouding houdt.

3. Bescherm je tegen beroepsfouten

Met één verkeerde beweging of door één ogenblik van onoplettendheid kan je schade veroorzaken aan anderen die je moet vergoeden. Als je als ambtenaar aan de slag gaat of een arbeidsovereenkomst hebt, dan ligt die aansprakelijkheid bij je werkgever. Zonder zo'n overeenkomst kan je best je aansprakelijkheid in je privéleven dekken - met inbegrip van vrijwilligerswerk dat automatisch inbegrepen is - via een familiale verzekering en je aansprakelijkheid in het kader van je beroepsactiviteiten via een geschikte professionele B.A.-verzekering.  

4. Bijstand in geval van geschil

Vergeet niet om, gelijklopend met je aansprakelijkheidsverzekering, je rechten te doen gelden wanneer je je moet verdedigen of wanneer je een som moet eisen van anderen: een rechtsbijstandsverzekering zal je hierbij helpen. Voor wie een beroepsactiviteit uitoefent, volstaat de rechtsbijstandsverzekering die bij je familiale verzekering zit niet. Vraag raad aan je verzekeraar.

5. Onderweg voor het werk

Met je voertuig leveringen uitvoeren in de buurt of rijden voor Uber, zelfs al is het maar af en toe, tegen betaling, is een professionele activiteit. Laat je autoverzekeraar weten dat je je voertuig gebruikt voor beroepsdoeleinden. Hij zal de polis navenant aanpassen, zodat je op je twee oren kan slapen. De te betalen premie wel kan stijgen.

6. Als je woonplaats je werkplaats wordt

Je geeft begeleiding per e-mail of kooklessen bij je thuis of je gebruikt je woning voor beroepsdoeleinden? Breng je contactpersoon bij je brandverzekering hiervan op de hoogte, leg hem uit om welke activiteiten het gaat en vraag een ontvangstbewijs van deze informatie. Zo behoed je jezelf voor discussies die anders zouden kunnen ontstaan na een schadegeval.

7. Wat bij een lichamelijk ongeval

Maak een overzicht van de ongevallen die je zouden kunnen overkomen tijdens je activiteiten of wanneer je je er naartoe begeeft. Als je geen ambtenaar of loontrekkende bent, ben je niet beschermd door de wetten op de arbeidsongevallen en kan je alleen rekenen op

- je ziekenfonds;

- je eventuele hospitalisatieverzekering of je individuele ongevallenverzekering voor de ziektekosten naar aanleiding van een ziekenhuisopname

- of op een vergoeding...  op voorwaarde dat je verhaal kan halen tegen een aansprakelijke of indien de instelling waarvoor je werkt iets voorzien heeft. Neem inlichtingen over de individuele ongevallenverzekeringen of de verzekeringen gewaarborgd inkomen die je ten persoonlijke titel kan sluiten. Overloop de uitsluitingen en het niveau van de prestaties om de draagwijdte van de bescherming te meten. 

8. Een pensioenplan in het vooruitzicht?

Als zelfstandige heb je toegang tot zeer nuttige aanvullende pensioenstelsels. Al naargelang je actief bent als natuurlijke persoon of als bedrijfsleider, zijn er een aantal verschillen. Je verzekeraar zal je uitleggen hoe je je toekomst optimaal kan voorbereiden op basis van je noden en je mogelijkheden.

Meer informatie over de mogelijkheden om een aanvullend pensioen te vormen als zelfstandige

Ook als loontrekkende kan je een aanvullend pensioen vormen, maar dan is het je werkgever die beslist om al dan niet een pensioenplan (groepsverzekering) in te richten en de inhoud ervan te bepalen.

Meer informatie over de groepsverzekering? Raadpleeg de brochure

9. Extralegale voordelen

Je werkgever of je vereniging garandeert je perfect in regel te zijn met de wet en je de door die wet voorziene bescherming te geven? Prima, maar dat is nog maar een begin. Kan je rekenen op extralegale voordelen (overlijdensverzekering, aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, "omnium dienstopdrachten", uitbreidingen bij de arbeidsongevallenverzekering...) die verband houden met de aard van je activiteiten en je levenswijze? Vraag een overzicht, vraag in welke verzekeringen of andere waarborgen voorzien is en trek de juiste conclusies.

10. Betaal minder belastingen dankzij de levensverzekering

De hoogte van je beroepsinkomsten heeft een invloed op het bedrag van de fiscale voordelen die je kan krijgen voor sommige levensverzekeringen, in het bijzonder het langetermijnsparen waar cumul mogelijk is met het pensioensparen. Breng je verzekeraar op de hoogte van je nieuwe activiteiten en hou zo nodig rekening met deze nieuwe omstandigheden in je verzekeringsbudget.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven