Het logo van Assuralia

Brandverzekering eigenaar

Brandverzekering eigenaar

De brandverzekering wordt ook wel woningverzekering genoemd omdat zij veel meer dan alleen maar brand dekt.

Dankzij een woningverzekering kun je de gevolgen van een schadegeval dat je woning of inboedel treft het hoofd bieden. Al staat de branddekking centraal in de woningverzekering, deze verzekering dekt ook andere schade aan je woning en inboedel.

Bovendien dekt ze je burgerlijke aansprakelijkheid wanneer derden door je woning of inboedel schade zouden lijden. Denk bijvoorbeeld aan een dakpan die loskomt.

Algemeen beschouwd omvat de woningverzekering drie vormen van dekking:

 • Basiswaarborgen: 

     Deze dekken materiële schade als gevolg van de volgende gevaren:  

 • brand en rook;
 • ontploffing;
 • blikseminslag;
 • botsingen - een auto rijdt bijvoorbeeld tegen de gevel, of er valt een boom op het dak van de garage tijdens een storm;
 • de inwerking van elektriciteit - een spanningspiek op het stroomnet doet verschillende elektrische of elektronische apparaten uitvallen;
 • waterschade;
 • stookolie - dit betreft schade aan het gebouw door een stookolielek en de eventuele sanering van het vervuilde terrein (waarbij de vergoeding vaak beperkt is);
 • glasbreuk;
 • storm;
 • hagel;
 • sneeuw- en ijsdruk op daken en platformen;
 • arbeidsconflicten, aanslagen en terrorisme;
 • natuurrampen (overstromingen, aardbevingen, aardverschuivingen, grondverzakkingen en droogte),
 • beschadigingen van onroerende goederen door (een poging tot) diefstal of een daad van terrorisme;
 • door de autoriteiten bevolen sloop- en afbraakwerkzaamheden om de uitbreiding van een schadegeval te voorkomen;

     Verder dekken deze basiswaarborgen de aansprakelijkheid van de verzekerde voor:

 • materiële schade aan de goederen van huurders of derden door de uitbreiding van een gedekt schadegeval, bijvoorbeeld wanneer een brand overslaat naar het gebouw van de buren;
 • materiële en lichamelijke schade aan huurders of derden die werd veroorzaakt door de verzekerde goederen, bijvoorbeeld een dakpan die loskomt en op de auto valt van een derde die zich voor de woning had geparkeerd.
   
 • Aanvullende waarborgen: deze aanvullende waarborgen dekken bepaalde kosten die voortvloeien uit een schadegeval: 
 • kosten om de gevolgen van een gedekt schadegeval te voorkomen of te beperken, bijvoorbeeld voor het afdekken met een dekzeil van een dak dat bij een storm gedeeltelijk is beschadigd, om zo waterinsijpeling te voorkomen;
 • kosten om schade te voorkomen bij acuut gevaar;
 • kosten wegens beschadigingen van onroerende goederen door hulpdiensten die het gebouw dringend moesten betreden;
 • kosten voor de bewaring van de inboedel tijdens de herstellingswerken aan je woning; 
 • kosten voor het afvoeren van beschadigde goederen, noodzakelijke afbraakwerken, het ruimen en vervoeren van puin;   
 • kosten door de onbruikbaarheid van het goed als de ruimten van je woning door het schadegeval onbewoonbaar zijn geworden; 
 • kosten van een privé-expert door wie je je als verzekerde laat bijstaan om een verliesstaat op te stellen;
 • bijstand na het schadegeval;
 • soms een vergoeding voor diverse verliezen, kosten en ongemakken na een schadegeval, zoals portkosten, autokosten, verloren tijd, administratieve rompslomp, enz.;
 • Optionele of facultatieve waarborgen: deze betreffen dekkingen die je vrij kunt kiezen voor extra bescherming, bijvoorbeeld een diefstalverzekering voor je inboedel, een dekking voor de aanplantingen in je tuin (die in de brandpolis meestal niet gedekt is).

Al zijn woningverzekeringen wat deze drie dekkingstypes betreft vergelijkbaar, alle verzekeraars hebben toch hun eigen product(en) ontwikkeld, die allemaal hun bijzonderheden hebben. Lees dus goed de algemene en bijzondere voorwaarden van je verzekeringsovereenkomst om exact de reikwijdte en beperkingen van je waarborgen te kennen. Een ruim verspreid misverstand is trouwens dat een woningverzekering alleen belangrijk is voor eigenaars van woningen. Dat klopt absoluut niet! Ook als je een woning huurt, heb je er alle belang bij een woningverzekering af te sluiten

Checklists

 • Checklist: Telework

  Sinds de coronaviruscrisis werken wij met z’n allen veel meer van thuis uit. Het lijkt erop dat telewerken een blijver wordt. Check daarom waar je zoal rekening mee kan en moet houden wanneer je telewerkt.
 • Checklist: Verhuizen

  Verhuizen is een belangrijke verandering en goed voor behoorlijk wat stress… Verschillende initiatieven streven er naar om de zaken te vereenvoudigen en je te begeleiden. Verzekeringen zijn wellicht niet de eerste prioriteit, maar iedere verhuizing gaat gepaard met risico’s, ...

Brochure(s)

 • De brandverzekering
  Brandverzekering eigenaar- Verzekering objectieve BA brand of ontploffing- Preventie (Brand /Diefstal /waterschade)

  De brandverzekering

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven