Het logo van Assuralia

Checklist: Verhuizen

Verhuizen is een belangrijke verandering en goed voor behoorlijk wat stress… Verschillende initiatieven streven er naar om de zaken te vereenvoudigen en je te begeleiden. Verzekeringen zijn wellicht niet de eerste prioriteit, maar iedere verhuizing gaat gepaard met risico’s, ...

1. Breng je verhuis administratief in orde

Het eerste wat je moet doen als je verhuisd bent, is je aanmelden bij de bevolkingsdienst van je nieuwe gemeente. Je moet je adreswijziging binnen de acht werkdagen bij de dienst Burgerzaken van je nieuwe gemeente of stad aangeven. Opgelet: doe dit ook als je in dezelfde stad of gemeente blijft.

2. Welke instellingen moet je op de hoogte brengen van je verhuis?

Heel wat instellingen vernemen via het rijksregister automatisch je adreswijziging: ziekenfondsen, belastingadministratie, pensioendiensten, sociale zekerheidsinstellingen, kinderbijslagfondsen, OCMW's, arbeidsongevallenverzekeraars, Kind en Gezin, VDAB.

Een aantal andere instellingen zoals je gas- en elektriciteitsleverancier, de watermaatschappij, je kabel- en telefoonmaatschappij, je internetprovider, je bank(en), verzekeraar(s) en makelaar(s), je werkgever, de school en De Post moet je wel nog zelf verwittigen.

Breng iedereen wel tijdig op de hoogte om te vermijden dat je een betalingsachterstand oploopt omdat je factuur en aanmaning naar het verkeerde adres werden gestuurd.

3. Ik doe een beroep op een verhuisfirma. Waarop moet ik letten?

De algemene voorwaarden van verhuisfirma’s omschrijven de aansprakelijkheid van de verhuizer in geval van schade, verlies of een vertraagde levering die te wijten is aan de verhuizer. Let op de beperkingen van deze aansprakelijkheid naargelang het aantal vierkante meter beschadigde of verloren voorwerpen (€ 125 per m3 volgens standaardvoorwaarden) en van de vrijstellingen (€ 250 volgens standaardvoorwaarden). Deze aansprakelijkheid dekt geen handelingen die jij, je vrienden of familieleden tijdens de verhuis stellen. Laat de professionals dus hun gang gaan bij het inpakken, verplaatsen en uitpakken van de voorwerpen, op hun eigen risico. Plan op voorhand de nodige tijd in om de goede levering van de goederen te controleren. Je beschikt slechts over een beperkte tijd om aanspraak te maken op een vergoeding. Voeg indien mogelijk foto’s en andere bewijsmiddelen bij de aanvraag.

4. Kan ik de risico’s van een verhuis specifiek verzekeren?

Er bestaan tijdelijke verzekeringen van het type ‘alle risico’s’ (breuk, diefstal, verdwijning, brand, …) die je kunt sluiten voor de duur van de verhuis. Zorg ervoor dat je de waarde van het geheel aan te verhuizen voorwerpen correct inschat. De verzekering voorziet in de herstelling of vervanging van de verzekerde goederen op basis van hun werkelijke waarde, en dus niet hun nieuwwaarde. Voor de meeste van deze dekkingen werkt men met een kapitaal in totaalwaarde. Zorg er dus bij de berekening van het verzekerde bedrag voor dat dit bedrag hoog genoeg ligt om te vermijden dat de vergoeding wordt beperkt wegens onderverzekering. Besteed bijzondere aandacht aan voorwerpen waaraan je emotioneel gehecht bent. Een verzekering kan immers geen sentimentele waarde dekken.

5. Zijn mijn gezinsleden en andere familie of vrienden verzekerd?

Als iemand zich ernstig verwondt bij de verhuisactiviteiten en naar de dokter of het ziekenhuis moet, dan komt uiteraard de ziekteverzekering (het ziekenfonds) tussen. Als de gewonde in het ziekenhuis moet blijven, treedt zijn hospitalisatieverzekering in werking.

Voor jezelf en je gezin kan je een jaarlijkse persoonlijke ongevallenverzekering overwegen. Die kan ook van pas komen bij zeer diverse privéongevallen, gaande van ongelukjes bij klusjes in huis tot sport.

Voor helpende vrienden of andere familieleden die geen deel uitmaken van je gezin, kan je een tijdelijke persoonlijke ongevallenverzekering sluiten. Zo’n verzekering voor een dag zal wellicht niet gemakkelijk te vinden zijn. Wees er dus op tijd bij.

Check zeker of familieleden en vrienden die willen helpen, zelf een verzekering hebben waarop ze kunnen terugvallen.

Opgelet, plan geen financiële vergoeding voor de externe helpende handen, want dan ben je volgens de sociale wetgeving plots ‘werkgever’ en verantwoordelijk voor de eventuele ongevallen van je tijdelijke ‘werknemers’. In dat geval ben je verplicht een arbeidsongevallenverzekering te nemen. Als je die niet hebt, riskeer je op te draaien voor alle vergoedingen aan het slachtoffer dat jij voor zijn werk betaalde.

6. Wat met schade aan derden?

Als jij of een van je vrijwillige helpers tijdens de verhuisactiviteiten schade toebrengt aan derden, dan komt zoals in andere omstandigheden van het privéleven de familiale verzekering van de persoon die schade veroorzaakt tussenbeide.

Als de vriend die komt helpen bij de verhuizing bijvoorbeeld een waardevolle kristallen vaas laat vallen dan zal zijn familiale verzekering de schade vergoeden. Weliswaar min een eventuele franchise (+/- 270 euro) die ten laste blijft van de aansprakelijke. Wees dus altijd voorzichtig tijdens het verhuizen, zowel op fysiek als op materieel vlak. Vermijd dat een stom ongeval de vriendschap komt bezoedelen.

7. Meld je verhuis aan je verzekeraar voor de aanpassing van je brandverzekering

Of je nu eigenaar of huurder bent: als je verhuist en eigenaar of huurder blijft, dan geldt in het algemeen dat je brandverzekering wordt overgezet naar je nieuwe woning. Je dekking wordt dus niet onderbroken. Je blijft gedekt, maar voor een risico op een andere plaats en met ongetwijfeld andere eigenschappen. Al loopt je verzekeringsovereenkomst door, deze moet wel worden aangepast aan de nieuwe woning om je een goede dekking te blijven garanderen bij een schadegeval. Denk er dus aan om je verhuis tijdig aan je verzekeraar te melden, zodat er in de overeenkomst rekening kan worden gehouden met alle wijzigingen die het gevolg zijn van de verhuis (wijziging van het aantal kamers, van de waarde van het goed, ...). Als je overeenkomst niet wordt aangepast aan de nieuwe situatie, zijn er twee risico’s. Je kunt ‘oververzekerd’ zijn, en dus een te hoge premie te betalen ten opzichte van het risico dat je voor je verzekeraar vertegenwoordigt. Of – gevaarlijker – je kunt ‘onderverzekerd’ zijn, met als gevolg dat je bij een schadegeval slechts deels wordt vergoed.

8. Eigenaar of huurder?

Ook al is de automatische voortzetting van de brandverzekeringsovereenkomst de algemene regel, in sommige situaties kan het wenselijk of noodzakelijk zijn de ‘oude overeenkomst’ op te zeggen en een nieuwe brandverzekering te sluiten. Dit zijn de verschillende situaties met/zonder voortzetting:

• ben en blijf je huurder, dan loopt de brandverzekering (die voortaan verplicht is voor alle huurders in het Vlaams en in het Waals Gewest) die je huurdersaansprakelijkheid dekt gewoon door. Zoals in punt 7 staat vermeld, dien je je verzekeraar op de hoogte te brengen om de overeenkomst te laten aanpassen aan je nieuwe woning.
• ben je huurder en word je eigenaar, ofwel van het goed dat je al huurde ofwel van een ander goed, dan kun je bij afloop van de huurovereenkomst je huurdersaansprakelijkheidsdekking voor het goed dat je huurde opzeggen. Je moet dan ofwel het bewijs bezorgen dat de huurovereenkomst is afgelopen, ofwel de aankoopakte; vervolgens sluit je als ‘eigenaar’ een nieuwe brandverzekering voor het goed dat je hebt gekocht.
• ben je eigenaar van een woning die je verkoopt om te verhuizen naar een andere woning, dan kun je ofwel je brandverzekering opzeggen en een nieuwe verzekering sluiten voor de nieuwe woning, ofwel je lopende overeenkomst overzetten naar je nieuwe woning.
Goed om te weten: de verzekeraar die het huis dekte voor de verkoop, zal schadegevallen van de koper blijven dekken gedurende een periode van drie maanden vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte, tenzij de koper ondertussen zelf een verzekering heeft gesloten.
Is de verzekering van de inboedel in een afzonderlijke overeenkomst geregeld, dan loopt deze bij een verhuis in principe door. Vergeet niet om deze zo nodig aan de nieuwe situatie te laten aanpassen.

9. Ik verhuis: de verzekering dekt de overgangsperiode

Bij de overzetting van een brandverzekering van je huidige naar een nieuwe woning, voorziet de overeenkomst in een overgangsperiode (tot 90 dagen) tijdens dewelke alle waarborgen voor beide woningen gelden: de woning die je verlaat en de woning waar je naartoe verhuist. Als je je verzekeraar tijdig van je verhuis op de hoogte hebt gebracht, geeft hij je zo rustig de tijd om je te installeren en je nieuwe risico te beschrijven, zodat het verzekerde kapitaal – zowel voor het gebouw als voor de inboedel – kan worden aangepast.

10. Tijdelijke of occasionele andere verblijfplaats

Verblijf je tijdelijk of occasioneel op een andere plaats dan je hoofdverblijfplaats, bijvoorbeeld tijdens een reis of vakantie, dan dekt je brandverzekering je huurdersaansprakelijkheid, evenals die van je gezinsgenoten, als huurder of bewoner van de woning waarin je tijdelijk verblijft. Het maakt daarbij niet uit of je je hoofdverblijfplaats hebt verzekerd als eigenaar, huurder of bewoner.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven