Het logo van Assuralia

Checklist: Telework

Sinds de coronaviruscrisis werken wij met z’n allen veel meer van thuis uit. Het lijkt erop dat telewerken een blijver wordt. Check daarom waar je zoal rekening mee kan en moet houden wanneer je telewerkt.

1. Wat is telewerken ?

Bij telewerken voer je je werk uit vanop afstand. Dus op een andere locatie dan de hoofdvestiging van je werkgever. Dit kan thuis zijn, in een satellietkantoor, in een coworking space, onderweg (openbaar vervoer) of op een andere plaats. Je telewerk kan recurrent of occasioneel zijn. Bij recurrent telewerk gebeurt het telewerken op regelmatige basis en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie. Occasioneel telewerk gebeurt op incidentele basis en niet regelmatig buiten die bedrijfslocatie.  

2. Waarom vrijwillig telewerken?

Thuis werken biedt je heel wat voordelen. Wanneer je telewerkt, verplaats je je minder tussen je woon- en werkplaats. Daardoor verlies je minder tijd, neemt de stress af en heb je meer vrije tijd. Dankzij een grotere flexibiliteit kan je je arbeidstijd zelf indelen in overleg met je verantwoordelijke. Je kunt werken wanneer je het meest productief bent. Een groter gevoel van autonomie zorgt voor meer motivatie en schenkt je meer voldoening over je werk. Telewerken zorgt er ook voor dat je je werk, je huishoudelijke taken en je taken als ouder harmonieuzer op elkaar kan afstellen. Tenslotte bevordert het je motivatie en concentratie. Thuis of in een satellietkantoor word je minder afgeleid door jouw collega's en blijf je meer geconcentreerd.

Weet echter dat er ook een aantal nadelen aan telewerken vast zitten. Het is vaak moeilijker om onderscheid te maken tussen werk en privé. De deur achter je sluiten en naar huis gaan is fysiek niet mogelijk. Het risico dat je overuren maakt tijdens telewerkdagen mag je niet verwaarlozen. Ook het verlies aan sociaal contact mag je niet onderschatten. Het kan ook je betrokkenheid bij je werk beïnvloeden. Als telewerker kun je je minder deel voelen uitmaken van je bedrijf, minder verweven voelen met de waarden en de cultuur van je bedrijf.

3. Wat als ik een ongeval heb terwijl ik telewerk?

Of het nu gaat om structureel telewerk of occasioneel telewerk, je bent als werknemer gedekt tegen een arbeidsongeval als het ongeval plaatsvindt tijdens en door het feit van de uitvoering van je werk. Dat geldt ook voor verplicht telewerk tijdens een crisis, zoals de Covid-19-crisis. Als telewerker moet je dus onder het gezag staan van je werkgever en je arbeidsovereenkomst uitvoeren wanneer het ongeval zich voordoet. De werknemer en de werkgever leggen de plaats en de uren van het telewerk in onderling overleg vast. Doet het ongeval zich voor op deze plaats en binnen deze uren, dan wordt het ongeval geacht zich te hebben voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Ontbreekt een dergelijke vermelding, dan geldt het vermoeden dat de telewerker in zijn woonplaats werkt of op de plaats(en) waar hij gewoonlijk telewerkt, en tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou zijn tewerkgesteld. Een ongeval dat zich voordoet buiten de overeengekomen plaatsen en uren kan worden erkend als arbeidsongeval, maar in dat geval ligt de bewijslast (om aan te tonen dat het ongeval zich voordeed tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst) bij het slachtoffer Hoewel je thuis werkt, kan je ook een arbeidswegongeval hebben. Je bent gedekt voor de reisweg van en naar school of de dagopvang. En ook voor de verplaatsing naar en van huis naar de plaats waar je je maaltijd neemt of krijgt.

Let wel, om als zodanig te worden beschouwd, moet een arbeidsongeval plaatsvinden in het kader van de uitvoering van het werk.

Wanneer je bijvoorbeeld op je dak klimt of andere dingen doet die niets met je werk te maken hebben, ben je dus niet gedekt. Wanneer je een ongeval hebt, dan kan je dit best onmiddellijk melden bij je werkgever.

4. Wat met mijn brandverzekering tijdens het telewerken?

Voor je brandverzekeringspolis verandert er helemaal niets wanneer je telewerkt. Die blijft voluit dekking bieden.

5. Wat met schade aan materiaal dat ik ter beschikking heb?

Bij beschadiging van het materiaal dat je ter beschikking hebt, draagt je werkgever deze kosten. Behalve als je een zware fout begaat of als er kwaad opzet in het spel is. In geval van beschadiging door derden (bijvoorbeeld je kinderen) moet je alle informatie aan je werkgever doorgeven. Zo kan hij een schadevergoeding verkrijgen. Je kunt dan eventueel je familiale verzekering aanspreken.

Wat doe je bij verlies of diefstal? Laat bij diefstal altijd een proces-verbaal opstellen door de politie. Je bent zelf verantwoordelijk als er sprake is van bedrog, een zware fout of een lichte fout uit gewenning (bijvoorbeeld continu je laptop in een niet-afgesloten wagen laten liggen).

6. Ik rijd veel minder met mijn auto nu ik veel meer thuiswerk. Kan ik mijn autoverzekering aanpassen?

Een van de gevolgen van telewerken is dat je je auto misschien veel meer aan de kant laat. Winkelen gebeurt ook veel meer lokaal, te voet of met de fiets. Daarom kan je misschien overwegen om een verzekering te nemen die rekening houdt met het aantal kilometers dat je rijdt.

7. Zorg voor een gepaste telewerkomgeving

Voorzie een afgezonderde ruimte

Zorg voor een rustige werkruimte waar je geconcentreerd je taken kan uitvoeren en niet gestoord wordt. Je maakt hierover best afspraken met je partner, kinderen en omgeving. Kies deze ruimte of zone zodat je voldoende verlichting hebt en dieptezicht. Het is minder vermoeiend voor de ogen wanneer je minstens 2m in de verte kan kijken. Daglicht valt best van opzij in om geen storende lichtinval in de ogen of op je scherm te hebben.

Voorzie degelijk meubilair

In de ideale situatie beschik je over een verstelbare bureaustoel, een voldoende grote tafel en een voldoende groot scherm met de bovenrand op ooghoogte. Maar zelfs als je daar niet over beschikt, kan je met enkele heel eenvoudige tips al een comfortabele situatie creëren, door bijvoorbeeld een schoendoos als voetensteun te gebruiken, een kussen achter je rug te steken, wat onder je scherm te plaatsen? … Zorg er wel voor dat alles veilig en stabiel blijft.

Varieer taken en houding

Maak een planning op van wat je tijdens je werkdag thuis wil uitvoeren. Wissel daarbij ook af in taken om productief te blijven. Hou hierbij ook rekening met de planning van je partner en kinderen. Stem dit zo goed mogelijk op elkaar af. Langdurig stilzitten is niet gezond. Onderbreek het zitten regelmatig door kort te staan of bewegen, rond te wandelen, rechtstaand te werken of te bellen, …

8. Kan ik telewerken vanuit het buitenland?

Gedeeltelijk en tijdelijk of structureel in het buitenland telewerken kan een belangrijke impact hebben op een aantal zaken. Het is dan ook aangewezen dat je de gevolgen hiervan op voorhand goed in kaart te brengt. Zo zal je werkgever moeten nagaan of er een toelating tot arbeid of zelfs verblijf nodig is in het land van waaruit je zou werken.

9. Zorg ervoor dat je in een veilige pc-omgeving telewerkt

Tijdens het telewerken ben je ook vatbaar voor cybercriminaliteit. Hou rekening met de volgende tips

  • Gebruik een beveiligde wifi-verbinding. De meeste wifi-systemen thuis zijn correct beveiligd maar oudere installaties zijn dat niet altijd. Beveilig je netwerk in ieder geval altijd met een sterk wachtwoord. Dit kan je meestal instellen op je router. Indien mogelijk of praktisch haalbaar is het gebruik van een rechtstreekse verbindingskabel met je internet-router altijd stabieler en sneller.
  • Zorg dat je anti-virus op jouw apparaten is bijgewerkt. Zeker wanneer dit niet automatisch zou gebeuren via je werkgever.
  • Het is verstandig om regelmatig je internetbrowser te updaten en om je add-ons en plug-ins (zoals Java, Adobe Reader…) voor jouw browser up-to-date te houden of uit te schakelen als je ze niet nodig hebt.
  • Maak af en toe een back-up van belangrijke documenten.
  • Maak gebruik van een veilige VPN-verbinding naar jouw werkomgeving. Vraag aan je werkgever hoe je dat best doet. Bewaar je paswoorden in een beveiligd programma.

Tot slot, blijf waakzaam voor verdachte berichten en links, waarmee een oplichter probeert gevoelige informatie van jou te verkrijgen die later kan worden misbruikt. Door te klikken op een link, haal je, zonder het te beseffen, een computervirus binnen…

Opgepast dus met mails waarin wordt gevraagd om op een link te klikken of een document te openen, zelfs als ze ogenschijnlijk afkomstig zijn van iemand die je kent of van een collega. Verifieer bij twijfel in dat geval altijd rechtstreeks (telefonisch) bij de afzender. Extra waakzaamheid is geboden als je de afzender niet kent.

 

 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven