Het logo van Assuralia

Familiale verzekering

Familiale verzekering

Wat is de familiale BA-verzekering?

De familiale BA-verzekering (BA staat voor burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid), beter gekend als de familiale verzekering, de gezinsverzekering of de verzekering privéleven, vergoedt de schade waarvoor je in je privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is, in beginsel buiten jouw contractuele verplichtingen. In de praktijk gaan veel BA-verzekeraars echter verder dan het zuivere privé-leven en regelen ze toch sommige aspecten van het professioneel of contractueel leven.

Deze verzekering vergoedt, (na aftrek van een eventuele franchise), de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) na aftrek van een eventuele franchise die je in het kader van je privéleven aan een derde hebt toegebracht.

Deze verzekering dekt de schade die jij - of personen die bij jou inwonen - veroorzaakte(n) maar ook door je poetsvrouw of je babysit in de uitoefening van hun functie (behalve indien dezen in dienst van een werkgever werken (bijvoorbeeld: dienstencheques) en dat bedrijf voor hen aansprakelijk is), of door je huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd.

Als bescherming van jouw vermogen is ze een absolute "must" voor iedereen, met of zonder kinderen!

Waarom is de familiale BA-verzekering nuttig?

Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale BA-verzekering de bescherming van je vermogen tegen de financiële gevolgen van jouw fouten, nalatigheden of tekortkomingen die je aansprakelijkheid in het geding brengen.

Als je burgerlijk aansprakelijk bent, ben je verplicht het slachtoffer te vergoeden voor de schade die hij/zij door jouw toedoen geleden heeft. De wet bepaalt dan dat je met heel je vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot de correcte uitvoering van die schadevergoeding.

Wettelijk ben je niet alleen aansprakelijk voor jouw eigen fouten, maar ook voor die van je kinderen, voor de schade veroorzaakt door jouw dieren, jouw goederen of door zogenaamde gebrekkige zaken waarvan je eigenaar bent. Neem dus geen enkel risico, want een ongeval is vlug gebeurd. Wanneer je er niet voor verzekerd bent, kan je dat veel geld kosten.

De familiale BA-verzekering mag in België dan wel niet verplicht zijn, toch is ze onontbeerlijk aangezien ze de derde vergoedt wanneer je effectief aansprakelijk bent voor een schadegeval. Ze zal ook jouw belangen verdedigen en, in geval van conflict over de erkenning van je aansprakelijkheid, zal ze ook de kosten en erelonen voor jouw verdediging betalen.

Als je wenst dat de verzekeraar je ook helpt om schadevergoeding te krijgen van een derde wanneer die je schade berokkent die valt onder de familiale BA-verzekering, kan je de polis uitbreiden met een luik "rechtsbijstand". Voor meer details hierover kan je terecht in de rubriek rechtsbijstand.

Troeven van de familiale verzekering

De verzekerde bedragen zijn erg hoog en de franchise beperkt

De meeste polissen bieden een waarborg die 3 tot 4 maal groter is voor de materiële schade. De eventuele franchise, dit is het deel van de schade dat je zelf moet vergoeden, schommelt rond de 250 euro.

Checklists

 • Checklist: Samen door het leven

  Het is zo ver: je trekt bij je partner in. Vergeet daarbij je verzekeringen niet. Hier vind je in tien tips waar je moet aan denken op het vlak van verzekeringen.
 • Checklist: Op kot

  Je huurt een studentenkamer. Moet je daarvoor een verzekering sluiten? Het "kotleven" brengt nieuwe aansprakelijkheden mee ten aanzien van anderen en van jezelf. Een overzicht.

Brochures

 • De verzekering burgerlijke aanprakelijkheid privéleven
  Rechtsbijstand familiale- Familiale verzekering

  De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven