Het logo van Assuralia

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

Wat is de hospitalisatieverzekering?

De hospitalisatieverzekering vergoedt de kosten van een verblijf in het ziekenhuis en een aantal andere kosten.

Deze verzekering maakt deel uit van de aanvullende ziektekostenverzekeringen omdat ze de kosten helemaal of gedeeltelijk betaalt die de patiënt normaal zelf zou moeten betalen nadat het ziekenfonds is tussengekomen.

In de meeste gevallen is er een vrijstelling of franchise voorzien. Dat wil zeggen dat je als verzekerde zelf een deel van de kosten moet dragen.

Welke formules zijn er in de hospitalisatieverzekering?

Individueel of collectief

Een hospitalisatieverzekering kan je op individuele basis aangaan of via je werkgever. De meerderheid van de Belgische werknemers genieten van de bescherming van een aanvullende hospitalisatieverzekering via hun werkgever.

Als je collectief verzekerd bent, dus via de werkgever, word je opgenomen in een verzekering die het personeel dekt, zonder verder onderscheid op basis van leeftijd of gezondheid te maken. Een ander voordeel is dat de werkgever de premie vaak deels of volledig voor zijn rekening neemt. De hospitalisatieverzekering wordt zo een niet te onderschatten extralegaal voordeel.

Wanneer je het bedrijf verlaat, kan je de collectieve hospitalisatieverzekering op individuele basis verder zetten bij dezelfde verzekeraar zonder dat je dan een medische controle moet ondergaan. Je moet wel minstens twee jaar onafgebroken verzekerd zijn geweest door een hospitalisatieverzekering.

Schadevergoedend (= kostendekkend) of forfaitair

De meeste hospitalisatieverzekeringen vergoeden de kosten bij een hospitalisatie. Als de patiënt dus een ziekenhuisfactuur van duizend euro krijgt en er sprake is van een franchise van 100 euro, betaalt de hospitalisatieverzekering maximaal 900 euro.

Bij een forfaitaire hospitalisatieverzekering krijg je ongeacht de hoogte van de factuur een vaste forfaitaire som per opnamedag uitbetaald. Dit type hospitalisatieverzekering komt niet zoveel voor op de markt van de private hospitalisatieverzekeringen.

Wat dekt de hospitalisatieverzekering: “Basic” of uitgebreide waarborgen?

De mate waarin de hospitalisatieverzekering vergoedt is afhankelijk van het contract. Er zijn verschillende hospitalisatieverzekeringen, van de dekking van basisbehoeftes tot producten die zeer uitgebreide dekkingen bieden.

Kamertype

De meest uitgebreide contracten voorzien in een vergoeding bij een opname in een eenpersoonskamer. Daardoor kan je in alle privacy herstellen. Bij opname in een eenpersoonskamer rekent het ziekenhuis doorgaans supplementen aan waardoor ook de premie voor een dergelijke verzekering hoger ligt dan voor een hospitalisatieverzekering die alleen opnames in twee- of meerpersoonskamers dekt.

Pre- en posthospitalisatie

De meeste hospitalisatieverzekeringen bevatten een luik pre- en posthospitalisatie. Ze komen tussen voor de ambulante medische kosten die verband houden met de hospitalisatie. Gewoonlijk gaat het om de ambulante kosten gemaakt in de laatste maand vóór en drie maanden na de hospitalisatie maar ook hier kunnen er verschillen zijn naargelang het contract.

Ambulante medische kosten zijn onder andere medische beeldvorming of andere medische onderzoeken, raadplegingen, geneesmiddelen, kinesitherapie, …

Zware ziekten

Heel wat hospitalisatiepolissen hebben een bijzondere regeling voor een aantal zware ziekten, zoals kanker, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Crohn, …

In geval van een zware ziekte bieden veel polissen een uitbreiding van de dekking van de ambulante zorgen. Dat wil zeggen dat de gezondheidskosten terugbetaald worden, ook al is er geen hospitalisatie.

Wat de verzekeraar beschouwt als zware ziekte staat vermeld in de algemene voorwaarden van het contract.

Waarom een hospitalisatieverzekering?

Hoewel de wettelijke ziektekostenverzekering (ziekenfonds) een groot deel van de gezondheidszorg betaalt, dekt ze niet alle belangrijke kosten.

Een aantal erkende behandelingstechnieken, medische materialen, implantaten of geneesmiddelen worden bijvoorbeeld niet terugbetaald door de sociale zekerheid.

De kwaliteit van de gezondheidszorg in België is goed maar dat heeft ook zijn prijs. De kostprijs van de gezondheidszorg blijft almaar stijgen. We leven ook steeds langer. Dat maak dat de totale uitgaven voor de gezondheid de volgende decennia wellicht zullen stijgen.

De hospitalisatieverzekering, die werkt als aanvulling op de wettelijke ziektekostenverzekering, is de laatste jaren erg gegroeid. Vandaag zijn meer dan 6 miljoen Belgen bij een verzekeringsonderneming verzekerd tegen hospitalisatie. Tellen we de personen aanvullend verzekerd bij een ziekenfonds daarbij, dan komen we aan bijna 10 miljoen mensen.

Checklists

 • Checklist: Ik ben ontslagen

  Op zoek naar zekerheid Je job verliezen betekent vaak dat extra’s die je als werknemer genoot niet verder doorlopen. Meestal ga je zelf moeten uitmaken hoe het verder moet. Voor sommige verzekeringszaken kan je terecht bij de personeelsdienst van je vorige werkgever, een aantal aspecten bespreek je met je verzekeraar.
 • Checklist: Ik heb kanker. Welke gevolgen heeft dat voor mijn verzekeringen?

  Hoe ernstig kanker ook is, je kunt op vroegere verzekeringen blijven rekenen, en de verzekerbaarheid van gewezen patiënten gaat er constant op vooruit. Tien tips om de gevolgen van de diagnose op verzekeringen te overlopen.

Brochure(s)

 • Bescherming gezondheidsgegevens
  Verzekering ambulante zorgen- Hospitalisatieverzekering- Slachtoffer van een ongeval- Overlijdensverzekering

  De bescherming van uw gezondheidsgegevens bij de verzekeraar

 • De hospitalisatieverzekeringen
  Hospitalisatieverzekering- Verzekering ambulante zorgen

  De hospitalisatieverzekeringen en verzekeringen voor ambulante zorgen

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven