Het logo van Assuralia

Langetermijnsparen

Langetermijnsparen

Wie aan langetermijnsparen doet, kan een aardig spaarpotje opbouwen voor later door premies te storten in een spaarverzekering. Gewoonlijk gaat het om een spaarverzekering met een intrestgarantie (“tak 21”). Dat brengt meer op dan een spaarboekje en tegelijkertijd zit je toch 100% safe, wat een belangrijk verschil is ten opzichte van beleggingsfondsen.

Fiscaal voordeel langetermijnsparen

Net zoals bij het pensioensparen kan je genieten van een fiscaal voordeel voor langetermijnsparen. Het bedrag dat je jaarlijks maximaal kan inbrengen in je belastingen, hangt af van jouw beroepsinkomsten en is momenteel begrensd op 2.350 euro. Je krijgt van de fiscus 30% terug van je betaalde premie. Indien je het maximum kunt storten, levert dit jou dus een fiscaal voordeel op van 705 euro.

Opgelet, als je een woonkrediet voor je eigen woning afbetaalt en/of premies betaalt voor een schuldsaldoverzekering, dan kan dat gevolgen hebben voor het maximumbedrag dat je nog kan storten in het langetermijnsparen. Dit hangt af van het moment waarop je jouw woonkrediet hebt afgesloten en van je woonplaats. Vraag advies hierover aan je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon.

Ga je nu pas een woonkrediet voor je eigen woning aan of is je woonkrediet al afbetaald, dan hoef je je hierover geen zorgen te maken. Je kan zonder belemmeringen genieten van een fiscaal voordeel in het langetermijnsparen.

Fiscale voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een fiscaal voordeel, moet je onder meer aan deze voorwaarden voldoen:

 • Je bent het contract aangegaan vóór de leeftijd van 65 jaar.
 • Het contract moet een looptijd van minstens 10 jaar hebben.
 • Je bent zowel de verzekeringnemer als de verzekerde.
 • Je bent de begunstigde indien je nog leeft op de einddatum van het contract. Bij een vroegtijdig overlijden zijn je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner of je bloedverwanten tot de tweede graad aangeduid als begunstigde.

Belastingen op het langetermijnsparen

Als je de premies voor het langetermijnsparen inbrengt in de belastingen, zal je op het opgebouwde kapitaal een éénmalige heffing moeten betalen.

Deze belasting bedraagt 10%. De verzekeraar houdt deze belasting in op je 60ste verjaardag als je het contract vóór je 55ste startte. Begon je pas later met langetermijnsparen, dan moet je de heffing betalen op het moment dat het contract tien jaar loopt.  De premies die na deze datum gestort worden, blijven evenwel een fiscaal voordeel genieten.  

Bovenstaande heffing gebeurt ongeacht het aantal jaar dat je een premie hebt ingebracht in je belastingen. Als je voor minstens één premie van het contract een fiscaal voordeel hebt genoten, is de latere uitkering van het contract volledig belastbaar. Merk wel op dat er geen belasting geheven wordt op de uitgekeerde winstdeelname.  

Wanneer krijg je het geld uit het langetermijnsparen?

In het contract staat een einddatum vermeld. Meestal is dit de leeftijd waarop je 65 jaar wordt, maar het kan ook later zijn. Wat je spaart blijft ook vast staan tot die datum. Indien je vroeger zou overlijden en het contract voorziet een overlijdensdekking, dan gaat het geld naar de begunstigde (dit kunnen ook meerdere personen zijn) die je aanduidde in het contract.

Als het echt nodig is, kan je je geld vóór je 60ste opvragen maar dit straft de fiscus af door de uitkering zwaarder te belasten. Ook kan de verzekeraar dan kosten aanrekenen.

Checklists

 • Checklist: Nieuwe beroepen, tijdelijk werk

  Overweeg je om een flexi-job aan te nemen, als zelfstandige te werken of thuis aan de slag te gaan? Of je aan te sluiten bij Uber of Deliveroo of je huis te delen via Airbnb? Of misschien wil je wel een coöperatieve opstarten voor kinderopvang tijdens de vakantie? Steeds meer nieuwe arbeidsvormen duiken op. Je kan je dan maar beter bewust zijn van de risico's die ze inhouden zodat je je kan beschermen met kennis van zaken. Wat betreft de verzekeringen zijn er alvast een paar aandachtspunten.
 • Checklist: Wij gaan uit elkaar. Wat met de verzekeringen?

  De relatie is spaak gelopen en jullie gaan uit elkaar. Check dan even de verzekeringszaken

Brochure(s)

 • Mifid/IDD NL
  Langetermijnsparen- Pensioensparen

  MiFID/IDD - Waarom worden mijn duurzaamheidsvoorkeuren gevraagd?

 • Slapende tegoeden
  Langetermijnsparen- Pensioensparen- Levensverzekering

  Slapende tegoeden

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven