Het logo van Assuralia

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: recht om vergeten te worden

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Ze biedt financiële zekerheid voor het geval je (een deel van) je inkomen zou verliezen als gevolg van een arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Je kan zelf een verzekering gewaarborgd inkomen sluiten maar het kan ook dat jouw werkgever een contract heeft voor zijn personeel, waar jij deel van uitmaakt.

Een verzekering gewaarborgd inkomen sluiten is niet altijd evident als je kanker hebt gehad. De kans bestaat dat je dan een bijpremie moet betalen of dat je geen verzekering krijgt.

Sinds 27 november 2022 geldt een wettelijke regeling die ervoor zorgt dat ex-kankerpatiënten gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot een verzekering gewaarborgd inkomen.

De regels gelden zowel voor de verzekering gewaarborgd inkomen die je zelf sluit als voor de verzekering die je werkgever voor je heeft gesloten. Ze gelden voor alle nieuwe contracten die aangeboden worden vanaf 27 november 2022 en voor alle werknemers die vanaf die datum aansluiten bij een bestaande verzekering aangegaan door een werkgever.

Kanker wordt standaard vergeten na 5 of 8 jaar

Als je kanker hebt gehad, moet je dat nog altijd zelf melden aan je verzekeraar wanneer je een verzekering gewaarborgd inkomen aanvraagt. Maar als je behandeling al 8 jaar voorbij is en je in deze periode ook niet arbeidsongeschikt bent geweest ten gevolge van je kanker, mag de verzekeraar niet langer rekening houden met je kankerverleden bij de beoordeling van je aanvraag. Je kankeraandoening mag in de gegeven omstandigheden geen reden zijn voor de verzekeraar om een bijpremie toe te passen of je een verzekering te weigeren. Was je jonger dan 21 jaar op het moment van je kankerdiagnose, dan bedraagt de termijn maar 5 jaar. Vanaf 1 januari 2025 wordt de termijn van 8 jaar verlaagd naar 5 jaar voor iedereen, ook als je 21 jaar of ouder was op het moment van de diagnose.

De termijn loopt vanaf het einde van de behandeling. De behandeling met chirurgie, radiotherapie en/of chemotherapie moet volledig achter de rug zijn en je mag geen bijkomende behandelingen meer nodig hebben. Een eventuele hormoontherapie vormt hierop een uitzondering. Je mag sinds het einde van de behandeling ook niet hervallen zijn.

Als je ten gevolge van je kanker een blijvende arbeidsongeschiktheid hebt op het ogenblik dat je een verzekering gewaarborgd inkomen aanvraagt, mag de verzekeraar deze arbeidsongeschiktheid wel uitsluiten. Deze ‘vooraf bestaande’ arbeidsongeschiktheid kan niet verzekerd worden en geeft geen recht op een uitkering.

Twijfel je eraan of je verzekeraar je kankeraandoening moet vergeten (na een termijn van 8 of 5 jaar)? Vraag dan eerst advies aan je behandelende arts. Hij kent je medische situatie het best en kan allicht beter inschatten of je al dan niet in aanmerking komt.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven