Het logo van Assuralia

Verzekering objectieve BA brand of ontploffing

Verzekering objectieve BA brand of ontploffing

Wat is een verzekering objectieve BA brand of ontploffing?

Dit is een verplichte verzekering voor sommige types inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze verzekering dekt de objectieve BA (burgerlijke aansprakelijkheid) van de uitbater, zoals ingesteld door de wet van 30 juli 1979 voor gevallen van brand of ontploffing.

De objectieve BA houdt in dat het slachtoffer dat schade ondervindt, veroorzaakt door brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, de uitbater van deze inrichting verantwoordelijk kan stellen en schadevergoeding kan vragen voor de geleden lichamelijke en materiële schade, en dit zelfs wanneer de uitbater geen fout begaan heeft.

Wie moet een verzekering objectieve BA sluiten?

Het gaat om een hele reeks activiteiten: restaurants, cafés, hotels, bioscopen, theaters, discotheken, autohandelaren, concessiehouders, sportzalen,  kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben, sportzalen, handelsgalerijen, pretparken, rusthuizen, schoolinstellingen, stations,..

Het KB van 28 februari 1991 somt de instellingen op waarvoor de uitbaters objectief aansprakelijk zijn en die een verzekering moeten sluiten.

Wat zijn de verzekerde bedragen?

De wet beperkt deze objectieve BA tot 15 miljoen euro voor de lichamelijke schade en tot 750.000 euro voor de materiële schade. Deze beperking is van toepassing per schadegeval, onafhankelijk van het aantal slachtoffers.

Aandachtspunt

Geen enkel van de bedoelde instellingen mag dus voor het publiek toegankelijk zijn als de objectieve BA waartoe ze aanleiding kan geven niet door een verzekering gedekt is.

Of die verplichting nageleefd is, moet gecontroleerd worden door de burgemeester van de gemeente waar de instelling gelegen is. Het niet naleven van die verplichting leidt tot strafrechtelijke sancties en de sluiting van de instelling.

Checklists

  • Checklist: Een onderneming starten

    Een onderneming opstarten is risico’s nemen, maar vooral ook in staat zijn om die risico’s te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Een van de middelen daartoe is de verzekering.

Brochure(s)

  • De brandverzekering
    Brandverzekering eigenaar- Verzekering objectieve BA brand of ontploffing- Preventie (Brand /Diefstal /waterschade)

    De brandverzekering

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven