Het logo van Assuralia

FAQ

Mijn vader is omgekomen in een ongeval. Welke documenten moet ik overhandigen aan zijn levensverzekeraar?

FAQ

Tegenover de levensverzekeraar moet je drie dingen bewijzen: het overlijden zelf, eventueel de oorzaak van het overlijden en wie het kapitaal van de overlijdensdekking toekomt.

Het overlijden zelf

Om het overlijden te bewijzen vraagt de verzekeraar de akte van overlijden, die de burgerlijke stand uitreikt op het ogenblik dat de nabestaanden het overlijden aangeven.  Dit attest bevestigt het overlijden en de overlijdensdatum.  Doorgaans is een kopie van dit attest voldoende.

Het feit dat het overlijden een gevolg is van een ongeval

Sommige levensverzekeringen bieden een bijkomende uitkering als het overlijden het gevolg is van een ongeval. In dat geval is het belangrijk dat je kan bewijzen dat het wel degelijk een ongeval was dat de oorzaak was van het overlijden.

Een ongeval is een plotse gebeurtenis waarvan minstens één van de oorzaken zich buiten het lichaam bevindt (in tegenstelling tot een ziekte of een aangeboren aandoening, bijvoorbeeld).

Om te bewijzen dat het om een ongeval gaat, heb je dus een document nodig dat de oorzaak/omstandigheden van het overlijden beschrijft en voldoende bewijskracht heeft. Het kan dus onder meer gaan om:

 • een verklaring door de nabestaanden 
  Bijvoorbeeld: wat was de verzekerde aan het doen, hoe is het gebeurd, wat was de oorzaak, waren er andere getuigen,…
 • een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak door de behandelende arts of door de arts die het overlijden heeft vastgesteld
 • persartikels kunnen ook nuttig zijn
 • Als er een strafdossier is, zal een bewijs of uittreksel van het verslag van het parket mee bijdragen tot de bewijskracht. Bijvoorbeeld bij een dubieuze brand wanneer er sprake is van onduidelijkheid over de overlijdensoorzaak.

De rechthebbende(n)

Om zekerheid te hebben aan wie hij moet uitbetalen, zal de verzekeraar vragen naar een akte of attest van erfopvolging. Deze documenten vermelden wie de erfgenamen zijn van de overleden persoon. Dit document kan je bekomen via de notaris (akte) of via het registratiekantoor waar aangifte van nalatenschap wordt gedaan (attest).


 • Wat moet ik na het overlijden van een naaste bij de verzekeraar regelen?
 • Kan ik zelf kiezen wie het geld van mijn levensverzekering krijgt bij mijn overlijden?
 • Welke gevolgen heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor mijn levensverzekering?
 • Kan ik een verzekering sluiten die mijn erfgenamen helpt de successierechten te betalen als ik plots zou overlijden?
 • Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben over een verzekering?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Keert de levensverzekering uit bij zelfdoding van de verzekerde?
 • Moet ik aan mijn levensverzekeraar melden dat ik een risicovolle sport beoefen?
 • Als ik een levensverzekering sluit om te sparen voor mijn minderjarig kleinkind, wat zijn dan de rechten van de ouders?
 • Ik heb een te hoge BMI. Heeft dat gevolgen op verzekeringsvlak?
 • Wanneer ik overlijd, wil ik een deel van mijn vermogen aan een goed doel geven. Ik heb gehoord dat zoiets kan met een verzekering? Hoe gaat dat precies?
 • Kan ik voor mijn kleinkind sparen via een verzekering?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven