Het logo van Assuralia

FAQ

Geldt de dekking van mijn autoverzekering als ik mijn privéwagen voor beroepsdoeleinden gebruik?

FAQ

Voor de verzekeraar is het belangrijk te weten welk gebruik er van een voertuig wordt gemaakt. Bij gebruik voor beroepsdoeleinden geldt doorgaans een hogere premie.

In de praktijk aanvaarden verzekeraars dat een privévoertuig wordt gebruikt voor vrijetijdsbesteding, woon-werkverkeer en sporadische beroepsopdrachten. Maar als het gaat om regelmatige en verre verplaatsingen voor beroepsdoeleinden, dus om duizenden kilometers op jaarbasis, moeten de polis en de premie worden aangepast.

Sommige werkgevers voorzien in een dekking van materiële schade (omnium) voor werknemers die zich met hun eigen wagen (privévoertuig) verplaatsen voor beroepsdoeleinden. Die verzekering vergoedt evenwel alleen schade aan het voertuig van de werknemer en dekt niet zijn burgerlijke aansprakelijkheid. Veroorzaakt de werknemer tijdens een verplaatsing voor beroepsdoeleinden een ongeval, dan vergoedt zijn eigen verzekering BA Auto de slachtoffers.


Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven