Het logo van Assuralia

FAQ

Ik ben van plan te overwinteren in het zuiden van Europa en wil onaangename verrassingen vermijden. Moet ik op iets letten voor de auto- en brandverzekering?

FAQ

Als je de auto meeneemt naar Zuid-Europa voor enkele maanden hoef je voor de autoverzekering niks speciaal te doen. Ze is geldig in gans Europa en een stukje daarbuiten. De landen waar je burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt staan vermeld op het vezekeringsbewijs. Als je de auto thuis laat, probeer hem dan zo goed en zo veilig mogelijk te stallen. In de garage of op de oprit, als die mogelijkheid bestaat. Wanneer je op een dag definitief in het buitenland gaat wonen, of het grootste deel van het jaar, dan zal je de auto in dat land moeten inschrijven en hem daar verzekeren. Verlies ook de verplichte autokeuring niet uit het oog.

De woonverzekering verdient meer aandacht als je voor langere tijd afwezig zal zijn. De verzekeraars leggen soms preventiemaatregelen op die samenhangen met bepaalde risico’s bij afwezigheid. Voorbeeld: wie zijn huis tijdens de winter achterlaat hoort zijn water- en verwarmingsinstallaties te beschermen tegen de gevolgen van vrieskoude. Ledig dus de leidingen voor je vertrek of zorg voor extra isolatie op de meest gevoelige plaatsen.  Eventueel voorzie je minimale verwarming zodat de kans op een lekkende leidingen zeer klein wordt. Opgelet: wie geen voorzorgsmaatregelen neemt zoals in de polis omschreven riskeert voor de genoemde waterschade geen vergoeding te ontvangen. Lees dus zeker de brandpolis even na. 

Als je woning ook verzekerd is tegen diefstal, check dan ook die waarborg in de polis of laat je informeren door je gebruikelijke contactpersoon in verzekeringen. Een woninginbraak is immers gewoonlijk niet gedekt bij een afwezigheid van meer dan 60 of 90 dagen. Vraag aan je verzekeraar een oplossing zodat de dekking - tegen betaling van een bijpremie - kan doorlopen tijdens je lange afwezigheid. Misschien zal hij je verzoeken bijkomende maatregelen te nemen. Overweeg eventueel homesitting. Vraag aan familieleden of goede vrienden om een tijdje je woning te betrekken of minstens om er regelmatig langs te gaan.

Wanneer thuis je inboedel is verzekerd dan zijn de goederen die je meeneemt of tijdelijk verhuist naar je vakantiewoning in het buitenland evenzeer gedekt voor schade en diefstal. De maximale vergoeding voor inbraken en diefstal op je tijdelijke verblijfplaats is evenwel beperkt. Tijdens de verplaatsing is de inboedel niet gedekt via de woonverzekering, uitgenomen bij diefstal met bedreiging van of geweld op de verzekerde. Check de details in je polis voor je vertrekt. 


 • Ben ik verzekerd tegen inbraken als ik gedurende langere tijd niet in mijn woning verblijf?
 • Wat is een blokpolis?
 • Onze woning is door de schade tijdelijk onbewoonbaar. Hebben wij via de brandverzekering recht op huisvesting elders?
 • Dekt de waarborg “natuurrampen” ook de schade aan goederen in ondergrondse garages of kelders van een woning?
 • Na het overlijden van mijn vader heb ik de naakte eigendom van een woning geërfd en mijn moeder behoudt het vruchtgebruik en blijft erin wonen. Wie ontfermt zich over de brandverzekering?
 • Hagelschade? Dit kan je verzekeraar voor je doen
 • Waarom zou ik mijn premie betalen met een domiciliëring?
 • Als ik een appartement verhuur aan mijn kinderen, moeten we dan allemaal een brandverzekering sluiten, zoals dit het geval is wanneer ik aan derden verhuur?
 • Ik woon in een huis langs een drukke laan waar ook regelmatig betogers voorbij komen. Stel dat iemand mijn ruiten ingooit. Wie gaat dat betalen?
 • Doordat de dakgoot verstopt was door bladeren, is het dak van het gemeenschapscentrum bezweken onder het gewicht aan regenwater. Het stortte naar beneden terwijl ons zangkoor binnen aan het repeteren was. Hoe zal onze schade vergoed worden?
 • Kan de brandverzekering weigeren mij te vergoeden als ik de verplichting om jaarlijks mijn schoorsteen te vegen niet strikt naleef?
 • Een wagen heeft zich door mijn huisgevel geboord. Hoe raak ik vergoed?
 • Ik zou in mijn woning graag een Bed & Breakfast beginnen. Aan welke verzekeringen moet ik denken?
 • Mag mijn brandverzekeraar de dekking van natuurrampen weigeren? Zo niet, met hoeveel zal de premie dan stijgen?
 • Na enkele waterschades veroorzaakt door een verouderd plat dak en problemen met de dakgoten en de regenafvoerbuizen, zegt mijn brandverzekeraar het contract op. Waarom? En wat kan ik nu doen?
 • Als mijn brandverzekeraar het contract opzegt, verlies ik dan de korting op de rente van mijn hypothecaire lening die ik destijds gekregen heb omdat ik de brandverzekering aanging bij mijn bankverzekeraar?
 • Mijn nieuwe huisbaas stelt voor dat ik een deel van de premie voor zijn brandverzekering betaal. Is dat wel een goed plan?
 • Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?
 • Moet ik mijn brandverzekeraar verwittigen als ik zonnepanelen plaats?
 • Ik wil mijn woning verbouwen. Verandert dat iets aan mijn brandverzekering?
 • Geeft het plaatsen van een stookolietank problemen met mijn brandverzekering als er brand is?
 • Mijn verzekeraar vergoedt de waterschade waarvoor mijn bovenbuur aansprakelijk is, maar ik moet de franchise betalen, kan dat?
 • Op mijn zolder heb ik twee logeerkamers ingericht. Ik heb mijn verzekeraar daarvan aangetekend verwittigd, maar ik krijg geen antwoord. Moet ik een nieuwe brief sturen?
 • Onlangs heb ik een huis verkocht. De kopers hebben voor het ondertekenen van de akte opgemerkt dat er een defect was aan het toilet, dat een lekkage in de muur veroorzaakte.
 • Hoe bepaalt de brandverzekeraar de premie voor het risico diefstal?
 • Is het noodzakelijk of verplicht om na renovatiewerken ter waarde van 30.000€ je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Is het verplicht om na renovatiewerken je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Hoe word ik vergoed als mijn huis wordt beschadigd door een natuurramp zoals een overstroming?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven