Het logo van Assuralia

FAQ

Ik ga motorrijden op een circuit. Wat met de verzekeringen als door valpartijen gewonden vallen.

FAQ

De BA Motorrijtuigen

Ter herinnering: De Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen – kortweg BA Motorrijtuigen – is verplicht voor alle motorrijtuigen (auto’s, moto’s, vrachtwagens,…) die in het verkeer worden gebracht. Wie de motor dus (ook) buiten een privaat circuit gebruikt, moet deze sowieso verzekeren. Dit verzekeringscontract is opgesteld aan de hand van wettelijke voorwaarden. De verzekeraar mag er in zijn commercieel beleid voor opteren om ruimere dekkingen te bieden dan wat in de wet opgelegd staat.

Toegelaten

De wettelijke voorwaarden voor de BA Motorrijtuigen bepalen dat toegelaten wedstrijden – dus aangevraagd bij de autoriteiten en op gesloten circuit - uitgesloten zijn van de dekking. In dit geval moet de organisatie een aparte “Burgerlijke Aansprakelijkheid Organisatie”-verzekering afsluiten. Deze verzekering dekt de slachtoffers die niet deelnemen aan de wedstrijd. Ze komt tussen wanneer een motor bijvoorbeeld het publiek inrijdt. De schade aan andere deelnemers is doorgaans niet gedekt.

De BA Organisatie, die de BA Auto “vervangt”, mag bij snelheidsritten of –wedstrijden de schade aan deelnemende bestuurders en inzittenden uitsluiten. Bij een behendigheidsrit, bijvoorbeeld een slipcursus, moet ook een dergelijke BA Organisatie afgesloten worden.

Niet toegelaten

Indien het niet om een toegelaten wedstrijd gaat (aan het rode licht even “om ter snelst” kan al genoeg zijn om als niet-toegelaten wedstrijd aanzien te worden) geldt de dekking van de BA Motorrijtuigen wel en zullen de slachtoffers dus vergoed worden maar heeft de verzekeraar het recht om verhaal uit te oefenen op de bestuurder. Dit geldt zowel voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of wedstrijden, waartoe van overheidswege geen toelating is verleend.

Levensverzekering, hospitalisatieverzekering, individuele ongevallenverzekering

De levensverzekering met overlijdensdekking, een hospitalisatieverzekering en een individuele ongevallenverzekering zijn geen van allen wettelijk verplicht en er is dus ook geen sprake van minimumvoorwaarden zoals dat het geval is bij de BA Motorrijtuigen. De verzekeraar mag in de contractvoorwaarden een uitsluiting van dekking voorzien in bepaalde gevallen. Zo kan het voorkomen het dat extreme sporten of wedstrijden uitgesloten zijn. Indien de motorrijder er zich van wil vergewissen financieel beschermd te zijn indien hij een ongeval heeft tijdens het rijden op een circuit, dient hij een verzekering aan te gaan die dit type ongevallen niet uitsluit. Vandaar dat het nodig is om dergelijke hobby’s ter sprake te brengen bij het regelen van alle verzekeringen die slaan op de bescherming van de persoon.


 • Mijn verzekeraar regelt mijn schade hoewel de tegenpartij in fout was. Is dat normaal?
 • Een auto huren op vakantie. Zijn we voldoende verzekerd?
 • Ik heb een nieuwe auto gekocht. Kan ik dan ook een nieuwe verzekering kiezen?
 • Bij mijn echtscheiding is de wagen toegewezen aan mijn echtgenoot. Ik heb mijn autoverzekering dan maar opgezegd. Kan ik het deel van de premie voor de rest van de looptijd van het contract recupereren?
 • Komt de verzekeraar nog wel tussen wanneer ik een ongeval veroorzaak door een aandoening die ik heb?
 • Onlangs blokkeerde ik een tram met mijn wagen. Nu ontvang ik een soort van boete vanwege de vervoersmaatschappij. Kan ik daarvoor beroep doen op mijn verzekeraar?
 • Ik krijg binnenkort een leasingwagen van mijn werk. Hoe zit het dan met de verzekering? En hoe ben ik zeker dat ik voldoende verzekerd ben?
 • Ik ben als Duitser in België komen wonen en heb mijn wagen geïmporteerd. In de polis staat dat er een antidiefstalsysteem type “VV2” aanwezig moet zijn. Mijn Duitse verkoper weet niet of mijn antidiefstalsysteem daaraan voldoet. Wat nu?
 • Ik ben 18 en heb net mijn voorlopig rijbewijs gehaald. Kan ik nu een autoverzekering nemen? En hoe zorg ik ervoor dat de prijs redelijk blijft?
 • Hoe goed ben ik verzekerd als ik een proefrit maak met een wagen van de garage?
 • Komt de verzekering tussen als er te veel mensen in de wagen zitten?
 • Wij vertrekken bijna op skivakantie. Word je automatisch aansprakelijk gesteld voor een ongeval als je geen winterbanden hebt ?
 • Ik had een ongeval in recht. Kan ik zeker zijn dat de expert van de verzekering niets over het hoofd ziet?
 • Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben over een verzekering?
 • Ik wil graag weten hoe de verhoging van de bonus-malus bij een autoverzekering gebeurt voor een ongeval met gedeelde schuld
 • Mag mijn verzekeraar het tarief voor mijn verzekering zo maar verhogen?
 • Ik heb een ongeval gehad terwijl ik mijn premie niet betaald had. Intussen heb ik mijn achterstallige premie betaald. Zal mijn verzekeraar mijn schade vergoeden?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven