Het logo van Assuralia

FAQ

Mag mijn verzekeraar het tarief voor mijn verzekering zo maar verhogen?

FAQ

Je verzekeraar kan het tarief voor je verzekeringspolis inderdaad wijzigen, maar hij moet daarbij wel een aantal regels naleven. Je mag die wijziging immers weigeren en je polis opzeggen. De datum waarop hij je op de hoogte brengt van de tariefwijziging is daarbij cruciaal.

Wanneer je verzekeraar het tarief voor je polis verhoogt minder dan vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag moet hij je meedelen dat je het recht hebt de polis op te zeggen en moet hij aangeven binnen welke periode je dat kan doen, dit is minstens drie maanden. Ook de dag waarop die periode begint te lopen, dit is de dag van de kennisgeving, moet de verzekeraar vermelden. Dan kan je je polis opzeggen via een aangetekende brief of, volgens de wet, door overhandiging van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs, of bij deurwaardersexploot.

De opzegging wordt in dat geval effectief na het verstrijken van een termijn van ten minste een maand die ingaat op de dag nadat de kennisgeving van de opzegging gebeurde (bijv. door afgifte van de aangetekende brief). Het is dus mogelijk dat de overeenkomst nog voor een bepaalde periode na de jaarlijkse vervaldag wordt verlengd. Als dat het geval is, kan de verzekeraar aanspraak maken op een premie ‘pro rata’ voor de dekkingsperiode die na deze vervaldag valt.

Ook wanneer de verzekeraar je minstens vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag op de hoogte brengt van de tariefwijziging, moet hij je laten weten dat je je polis kan opzeggen. Als je je polis echter niet opzegt minstens drie maanden vóór de vervaldag, dan wordt die stilzwijgend verlengd. Net als bij een kennisgeving minder dan vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag zou de verzekeraar je moeten laten weten hoe je dat kan doen. 

Bij twijfel over de datum waarop de verzekeraar je kennis gegeven heeft van de tariefwijziging, is het de verzekeraar die het bewijs van die datum moet leveren.


 • Ik ga motorrijden op een circuit. Wat met de verzekeringen als door valpartijen gewonden vallen.
 • Mijn verzekeraar regelt mijn schade hoewel de tegenpartij in fout was. Is dat normaal?
 • Een auto huren op vakantie. Zijn we voldoende verzekerd?
 • Ik heb een nieuwe auto gekocht. Kan ik dan ook een nieuwe verzekering kiezen?
 • Bij mijn echtscheiding is de wagen toegewezen aan mijn echtgenoot. Ik heb mijn autoverzekering dan maar opgezegd. Kan ik het deel van de premie voor de rest van de looptijd van het contract recupereren?
 • Komt de verzekeraar nog wel tussen wanneer ik een ongeval veroorzaak door een aandoening die ik heb?
 • Onlangs blokkeerde ik een tram met mijn wagen. Nu ontvang ik een soort van boete vanwege de vervoersmaatschappij. Kan ik daarvoor beroep doen op mijn verzekeraar?
 • Ik krijg binnenkort een leasingwagen van mijn werk. Hoe zit het dan met de verzekering? En hoe ben ik zeker dat ik voldoende verzekerd ben?
 • Ik ben als Duitser in België komen wonen en heb mijn wagen geïmporteerd. In de polis staat dat er een antidiefstalsysteem type “VV2” aanwezig moet zijn. Mijn Duitse verkoper weet niet of mijn antidiefstalsysteem daaraan voldoet. Wat nu?
 • Ik ben 18 en heb net mijn voorlopig rijbewijs gehaald. Kan ik nu een autoverzekering nemen? En hoe zorg ik ervoor dat de prijs redelijk blijft?
 • Hoe goed ben ik verzekerd als ik een proefrit maak met een wagen van de garage?
 • Komt de verzekering tussen als er te veel mensen in de wagen zitten?
 • Wij vertrekken bijna op skivakantie. Word je automatisch aansprakelijk gesteld voor een ongeval als je geen winterbanden hebt ?
 • Ik had een ongeval in recht. Kan ik zeker zijn dat de expert van de verzekering niets over het hoofd ziet?
 • Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben over een verzekering?
 • Ik wil graag weten hoe de verhoging van de bonus-malus bij een autoverzekering gebeurt voor een ongeval met gedeelde schuld
 • Ik heb een ongeval gehad terwijl ik mijn premie niet betaald had. Intussen heb ik mijn achterstallige premie betaald. Zal mijn verzekeraar mijn schade vergoeden?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven