Het logo van Assuralia

FAQ

Als ik een levensverzekering sluit om te sparen voor mijn minderjarig kleinkind, wat zijn dan de rechten van de ouders?

FAQ

Jij bepaalt als verzekeringsnemer de voorwaarden van het contract en de wetgever zorgt ervoor dat de belangen van de minderjarige beschermd blijven. De ouders van het minderjarig kind hebben geen toegang tot de gestorte tegoeden.

Je kunt een levensverzekering afsluiten voor jouw kleinkind, onder de vorm van een spaarverzekering of een beleggingsverzekering bijvoorbeeld. Jij bent dan de verzekeringsnemer en jij duidt jouw kleinkind aan als begunstigde van het contract. Zo houd je de touwtjes zelf in handen en kan je bijvoorbeeld bepalen onder welke voorwaarden het kleinkind het gespaarde bedrag uitgekeerd krijgt: bijvoorbeeld wanneer jij overlijdt of wanneer je kleinzoon of -dochter een bepaalde leeftijd bereikt.

De ouders van het kleinkind kunnen niet aan het geld in de levensverzekering. Als de levensverzekering voorziet in een uitkering bij jouw overlijden en het kind is op dat moment nog minderjarig, dan verplicht de wetgever de verzekeraars om het geld op een geblokkeerde rekening op zijn of haar naam te storten. Pas wanneer jouw kleinzoon of –dochter meerderjarig wordt, krijgt hij of zij er toegang toe. Om vóór die datum toch toegang te krijgen tot het geld, is er tussenkomst van een vrederechter nodig. De ouders krijgen wel de intresten die de geblokkeerde rekening oplevert.


 • Wat moet ik na het overlijden van een naaste bij de verzekeraar regelen?
 • Mijn vader is omgekomen in een ongeval. Welke documenten moet ik overhandigen aan zijn levensverzekeraar?
 • Kan ik zelf kiezen wie het geld van mijn levensverzekering krijgt bij mijn overlijden?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Keert de levensverzekering uit bij zelfdoding van de verzekerde?
 • Moet ik aan mijn levensverzekeraar melden dat ik een risicovolle sport beoefen?
 • Ik heb een te hoge BMI. Heeft dat gevolgen op verzekeringsvlak?
 • Wanneer ik overlijd, wil ik een deel van mijn vermogen aan een goed doel geven. Ik heb gehoord dat zoiets kan met een verzekering? Hoe gaat dat precies?
 • Kan ik voor mijn kleinkind sparen via een verzekering?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven