Het logo van Assuralia

FAQ

De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?

FAQ

In het zomerakkoord 2017 besliste de regering om vanaf inkomstenjaar 2018 het fiscaal plafond van het pensioensparen van 960 euro naar 1.230 euro te verhogen, maar ook om de aftrekbaarheid van 30% naar 25% te verlagen voor wie meer dan 960 euro per jaar stort. 

Wat verandert aan het pensioensparen vanaf 2018?

Wie 960 euro of minder spaart per jaar, zal 30% van het spaarbedrag terugkrijgen van de fiscus, zoals voorheen. Wie meer dan 960 euro spaart, krijgt maar 25% terug van wat hij dat jaar globaal spaart. Op deze manier wil de regering mensen aanzetten om meer te sparen voor hun pensioen, zonder een gat te slaan in de begroting. Merk op dat de exacte bedragen voor 2018 (960 euro en 1.230 euro) jaarlijks aangepast worden aan de index. 

Een paar voorbeelden:

 • Jean spaart 960 euro in 2018. Het jaar nadien krijgt hij van de fiscus 30%, dus 288 euro, daarvan terug van de belastingen (nog te verhogen met gemeentelijke opcentiemen).
 • Christine spaart 1.000 euro in 2018. Het jaar nadien krijgt ze 25%, dus slechts 250 euro daarvan terug van de belastingen (nog te verhogen met gemeentelijke opcentiemen).
 • Marc spaart 1.230 euro in 2018. Het jaar nadien krijgt hij 25%, dus 307,5 euro, daarvan terug van de belastingen (nog te verhogen met gemeentelijke opcentiemen).

Wie van de gewijzigde fiscale regels gebruik wil maken om meer dan 960 euro te sparen voor zijn pensioen via het pensioensparen na 1 januari 2018, moet dit expliciet melden aan zijn verzekeraar. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming mag een verzekeraar geen stortingen hoger dan 960 euro aanvaarden.

Je verzekeraar kan je advies geven over de mogelijkheden die in jouw persoonlijk geval het meest aangewezen zijn, onder meer in functie van je leeftijd en de vraag of je dan niet al een polis hebt.


 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?
 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?
 • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?
 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?
 • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?
 • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?
 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?
 • Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?
 • Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?
 • Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven