Het logo van Assuralia

FAQ

Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?

FAQ

In geval van een uitbetaling van het aanvullend pensioen over de landsgrenzen heen spelen tal van factoren een rol om te bepalen aan welke inhoudingen de prestatie onderworpen is. Algemeen kunnen de mogelijke inhoudingen worden onderverdeeld in twee subcategorieën: fiscale inhoudingen en socialezekerheidsinhoudingen.

Fiscale inhoudingen

Om te vermijden dat zowel het land van vestiging van de pensioeninstelling als de woonstaat van de begunstigde de pensioenprestatie belasten, hebben de meeste lidstaten van de Europese Unie onderling concrete afspraken gemaakt over elkaars bevoegdheid inzake fiscaliteit. Ook België heeft met de meeste landen zo’n verdrag tot het vermijden van dubbele belasting afgesloten. Deze verdragen vindt u terug op FisconetPlus.

Wanneer België op basis van het dubbelbelastingverdrag in uw situatie heffingsbevoegd zou zijn of er geen verdrag met uw woonstaat werd gesloten, hangt het belastingtarief af van bepaalde elementen zoals het type pensioenplan, de samenstelling van de opgebouwde pensioenreserves, de uitbetalingswijze (kapitaal of rente) en de leeftijd op het ogenblik van uitbetaling. Meer concrete informatie over de toepasselijke tarieven in een groepsverzekering vindt u hier.

Wanneer een andere lidstaat belastingen mag heffen op uw aanvullend pensioen, raden wij u aan om meer informatie over de toepasselijke belastingtarieven in te winnen bij uw pensioeninstelling of de belastingadministratie van het betrokken land.

Socialezekerheidsinhoudingen

De toepassing van eventuele socialezekerheidsinhoudingen, ook parafiscaliteit genoemd, is op Europees niveau geregeld. Als algemeen principe gelden voor pensioenbedragen de regels van de woonstaat van de begunstigde. Wanneer u in België woont, betekent dit dat de bruto pensioenbedragen onderworpen zijn aan een Riziv-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tussen 0% en 2%. Dit is ook het geval als u in het buitenland woont maar toch onder de Belgische ziekteverzekering valt.


 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?
 • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?
 • Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?
 • Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?
 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?
 • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?
 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?
 • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?
 • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?
 • Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven