Het logo van Assuralia

FAQ

Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?

FAQ

Ja, maar…

U kunt het geld van uw pensioenspaarverzekering op elk moment opvragen. Dit is echter niet altijd aangeraden. Er kunnen namelijk zware financiële consequenties aan vast hangen als u vroeger opvraagt dan voorzien.

Bij het opvragen van uw geld uit een pensioenspaarverzekering dient u belastingen te betalen op het uitgekeerde bedrag (behalve op eventuele winstdeelname).

Als u het geld vóór uw 60e opvraagt betaalt u in de regel een boetetarief van 33% aan de overheid. Er is echter een uitzondering voorzien. Men kan worden belast aan een gunstiger tarief indien aan een aantal voorwaarden is voldaan:

 • U voldoet aan alle voorwaarden om op brugpensioen te gaan (zoals bijvoorbeeld de leeftijdsvoorwaarde, ...);
 • Het contract loopt minstens 10 jaar;
 • U heeft minstens 5 stortingen uitgevoerd;
 • Elke storting is minstens 5 jaar belegd geweest bij de verzekeraar;
 • Voldoet u aan de voorwaarden dan wordt uw kapitaal belast aan 16,5 % voor de stortingen die zijn gebeurd vóór 1993, en aan 10% voor het deel gevormd met stortingen vanaf 1993.

Indien u het geld echter niet dringend nodig heeft, is het veel interessanter om het contract verder te laten lopen tot uw 65e. In dat geval zal er een heffing gebeuren op uw 60e verjaardag ten belope van 16,5% voor stortingen vóór 1993 (waarvan 6,5% reeds ingehouden in 2012) en 10% voor stortingen vanaf 1993. Op de premies die u nadien in het contract stort, krijgt u nog steeds een fiscaal voordeel zonder dat u hierop een belasting dient te betalen.

Schematische voorstelling

Moment opvragen pensioenspaarverzekering

Stortingen voor 1993

Stortingen vanaf 1993

Voor 60 jaar

Boetetarief (marginale aanslagvoet)

Boetetarief (33%)

Voor 60 jaar, mits bepaalde voorwaarden

16,5%, waarvan 6,5% reeds ingehouden in 2012

10%

Op 60 jaar

16,5%, waarvan 6,5% reeds ingehouden in 2012

10%

Na 60 jaar

Heffing reeds geheven op uw 60ste ten belopen van 16,5%

Stortingen tot en met uw 60ste: heffing reeds geheven op uw 60ste ten belope van 10%; Stortingen na uw 60ste: Vrij van belasting

 


 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?
 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?
 • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?
 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?
 • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?
 • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?
 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?
 • Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?
 • Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?
 • Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven