Het logo van Assuralia

FAQ

Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?

FAQ

Het is niet aan te raden om de centen die je hebt gespaard op een pensioenspaarrekening bij een bank over te hevelen naar een spaarverzekering bij een verzekeraar.  Dit wordt immers fiscaal beschouwd als een “afkoop” (opname van geld) en dus afgestraft met een belasting aan 33%.

De fiscus aanziet een opgenomen bedrag immers als een inkomen.  Je spaargeld overhevelen van een pensioenspaarfonds naar een ander pensioenspaarfonds kan wel zonder problemen, idem voor een overstap van een pensioenspaarverzekering naar een andere pensioenspaarverzekering. Enkel een volledige overdracht is op dat ogenblik aangewezen, want ook een gedeeltelijke overdracht van de ene verzekering naar de andere, of van het ene fonds naar het andere, wordt aanzien als een “afkoop” en dus fiscaal afgestraft.

Wie toch zijn pensioenspaargedrag wenst te wijzigen kan het volgende overwegen: het bestaande pensioensparen (bij de bank) eventjes laten rusten en een nieuwe pensioenspaarverzekering afsluiten (bij een verzekeraar). Opgelet, om ook op het einde van de rit van het meest gunstige fiscale regime te genieten dient elk contract minstens 10 jaar te bestaan.

Nota bene: Nog tot 2018 bedraagt het maximumbedrag dat fiscaal aftrekbaar is 940 euro.
 


 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?
 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?
 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?
 • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?
 • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?
 • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?
 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?
 • Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?
 • Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?
 • Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven