Het logo van Assuralia

FAQ

Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?

FAQ

Als je geen hypothecaire lening (meer) afbetaalt, is langetermijnsparen fiscaal interessant omdat een deel van de stortingen recht geeft op een belastingvoordeel via de personenbelasting. Het bedrag dat in aanmerking komt voor dit fiscaal voordeel is geplafonneerd. Hoeveel je verdient, kan inderdaad een invloed hebben op dat plafond.

Als in 2018 je nettobelastbaar beroepsinkomen* 35.620 euro of meer bedraagt, kan je voor het volledige bedrag van 2.310 euro aan stortingen fiscaal voordeel genieten. Het fiscale voordeel bedraagt voor iedereen 30% van de premie. Je krijg in dit geval dus 693 euro bij wijze van spreken terug van de fiscus.

Als jouw nettobelastbaar beroepsinkomen in 2018 onder de 35.620 euro zakt, kan je niet meer ten volle genieten van het fiscale voordeel van langetermijnsparen. Indien je bijvoorbeeld nog slechts 20.000 euro per jaar zou verdienen omdat je minder gaat werken, kan je nog 1369,40 euro van de stortingen fiscaal in mindering brengen. Dan krijg je bij wijze van spreken 410,76 euro terug van de fiscus.

De berekening van het maximumbedrag waarvoor je in 2018 een belastingvoordeel kan krijgen (aanslagjaar 2019) verloopt als volgt:

 • 15% op een eerste schijf van 1.920 euro van het nettobelastbaar beroepsinkomen + 6% op wat daarboven komt;
 • met een absoluut maximum van 2.310 euro.

Het huwelijksquotiënt

Als één van de twee getrouwde of wettelijk samenwonende partners geen of bijna geen beroepsinkomen heeft, past de fiscus het huwelijksquotiënt automatisch toe. Dat houdt in dat de partner zonder beroepsinkomen tot 30% van het gezamenlijke beroepsinkomen toegewezen krijgt. Voor het aanslagjaar 2019 is dat bedrag geplafonneerd tot 10.720 euro.

Dat komt fiscaal voordeliger uit voor de partner die meer verdient en maakt het bovendien voor de niet of nauwelijks verdienende partner mogelijk om een belastingvoordeel te halen uit bijvoorbeeld langetermijnsparen of pensioensparen.

Als je partner voltijds werkt en jij wil halftijds gaan werken, dan is het huwelijksquotiënt allicht niet van toepassing omdat je beroepsinkomen dat plafond overschrijdt.

Pensioensparen als (bijkomend) alternatief

Als je minder verdient en niet meer volledig kan genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen, kan je nog altijd aan pensioensparen doen. Je mag beide formules trouwens cumuleren. Het bedrag dat je fiscaal gunstig kan sparen via pensioensparen hangt niet af van hoeveel je beroepsinkomen bedraagt. Het plafond bedraagt voor iedereen 960 euro in 2018 (aanslagjaar 2019). Als je het maximum spaart via pensioensparen, krijg je 288 euro terug via de personenbelasting.

Herbekijk je contracten

Als je financiële situatie verandert, neem je best contact op met je verzekeringsmakelaar of financieel adviseur om je verschillende spaarcontracten aan te passen aan je nieuwe situatie en fiscaal zo voordelig mogelijk te houden.

*Het netto belastbaar inkomen is het bruto belastbaar inkomen verminderd met je beroepskosten. Deze beroepskosten zijn (meestal) forfaitair vastgesteld.


 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?
 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?
 • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?
 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?
 • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?
 • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?
 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?
 • Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?
 • Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?
 • Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven