Het logo van Assuralia

FAQ

Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?

FAQ

Als je – tijdelijk of permanent - niet meer wil of kan bijstorten in je pensioenspaarverzekering, neem dan best contact op met jouw verzekeraar of tussenpersoon. Samen kan je dan op zoek naar de beste oplossing.

Als je de premiebetaling van jouw pensioenspaarverzekering onderbreekt, kan dat  verschillende gevolgen hebben naargelang het type pensioenspaarverzekering.

Pensioenspaarverzekering type “Universal Life”

De meeste pensioenspaarverzekeringen zijn van dit type. Dat wil zeggen dat er geen eindkapitaal wordt vastgelegd bij de aanvang van het contract. Wat je ontvangt op het einde van de rit, hangt af van hoeveel je spaart.

Heb je een pensioenspaarverzekering van dit type en besluit je een tijdje niet bij te storten? Dan zal je even niet actief verder bouwen aan jouw kapitaal. Natuurlijk blijft het reeds opgebouwde kapitaal verder aangroeien met intresten aan een vast rendement maar verder verandert er niets.

Pensioensparen via een klassieke levensverzekering

Een kleine minderheid van de pensioenspaarverzekeringen zijn klassieke levensverzekeringen. Dit wil zeggen je bij de aanvang van het contract met je verzekeraar afgesproken hebt welk bedrag je precies wilde bekomen op het einde van je contract en welke premies je daarvoor op welke tijdstippen zou storten.

Het contract kan voorzien in de uitkering van een kapitaal wanneer je op pensioen gaat, in de uitkering van een kapitaal indien je overlijdt vóór jouw pensionering, of in een combinatie van beiden. Bovendien kan je er ook nog een reeks aanvullende dekkingen in vastleggen, die een uitkering voorzien bij ongeval en/of invaliditeit.

Deze kapitalen zijn gewaarborgd op voorwaarde dat je de premies betaalt zoals je dat in het contract overeengekomen bent met jouw verzekeraar. Hier verandert er dus wel iets wanneer je niet betaalt. De verzekering wordt in dit geval gereduceerd of omgezet, in functie van wat in de polis is voorzien.

Bij reductie behoud je de overlijdensdekking en de aanvullende dekkingen. Om dit te financieren, wordt de dekking bij leven afgebouwd. Dat betekent dat het kapitaal dat je normaal gezien zou ontvangen bij je pensionering kleiner zal zijn.

Bij een omzetting worden alle dekkingen verminderd zonder dat er geraakt wordt aan de duur van het contract.

Wanneer je de premiebetaling wenst te hervatten, kan je in bepaalde omstandigheden vragen om het contract opnieuw in werking te stellen.  De termijn waarbinnen je dit moet aanvragen, staat vermeld in de polis.


 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?
 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?
 • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?
 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?
 • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?
 • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?
 • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?
 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?
 • Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?
 • Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?
 • Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven