Het logo van Assuralia

FAQ

In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?

FAQ

De vervroegde heffing op het pensioensparen was alleen van toepassing voor spaartegoeden die werden opgebouwd met stortingen van vóór 1993. Ze zal geen impact hebben op het uiteindelijke kapitaal van de verzekerde omdat de totale taks die de spaarders in het nieuwe systeem betalen lager zal liggen. De lagere taks compenseert aldus het rendementsverlies dat ontstaat door een deel van de taks vroeger te betalen.

Om de begroting van 2012 bij te sturen heeft de federale regering begin oktober 2012 beslist om een belasting van 6,5% vervroegd te heffen op de tegoeden die gevormd zijn door premies van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. De maatregel betreft pensioenspaarders die er in 1992 of vroeger al bij waren, en nog geen zestig geworden zijn.

Onder de vroegere regeling zou het deel dat gevormd is met die premies van vóór 1993 aan 16,5% immers belast zijn geweest bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar. Voortaan wordt op die leeftijd echter slechts 10% geïnd, zowel op het resterende deel dat gevormd is met premies van vóór 1993 als op wat opgebouwd is met de premies van een latere datum.

Het was de bedoeling van de regering om de belastingdruk niet te verhogen, maar toch inkomsten binnen te rijven die de begrotingsinspanningen ten goede komen.

Onderstaand voorbeeld toont aan hoe het verlies van de intresten door de vroegtijdige afhouding van de taks goedgemaakt wordt door het feit dat de uiteindelijke belasting geen 16,5 maar wel 10% bedraagt.

Stel: Robert is 50 jaar en heeft vandaag een reserve van 100 euro met een jaarlijkse intrestvoet van 3%.

Indien 6,5% taxatie op 50-jarige leeftijd nu al gebeurt:

 • Reserves op 50-jarige leeftijd dalen van 100 naar € 93,5.
 • Reserves op 60-jarige leeftijd (jaarlijks rendement van 3%): € 125,66.

Indien 6,5% taxatie op 60-jarige leeftijd gebeurt:

 • Reserves op 60-jarige leeftijd vóór de heffing: € 134,39.
 • Reserves na taks van 6,5%: € 125,66.

 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?
 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?
 • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?
 • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?
 • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?
 • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?
 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?
 • Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?
 • Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?
 • Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven