Het logo van Assuralia

FAQ

Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?

FAQ

Een verzekeraar voorziet een heel aantal buffers die garanderen dat hij zijn engagementen kan nakomen en houdt er een erg voorzichtige beleggingspolitiek op na. Als het toch zou misgaan, is je pensioenspaarverzekering – voor zover het over een verzekering met een gewaarborgd rendement gaat - door de overheid beschermd tot 100.000 euro.

Welke verzekeringen zijn beschermd?

Sinds 2011 moeten alle verzekeraars aansluiten bij het “Garantiefonds”. Dat betekent dat ze een bijdrage betalen voor een extra bescherming door de overheid voor individuele levensverzekeringen die een gewaarborgd rendement bieden.

De garantieregeling geldt voor tak 21-verzekeringen onderworpen aan het Belgische recht.

Heb je een pensioenspaarverzekering met een gewaarborgd rendement (zelfs al is dat 0%), dan valt zij mee onder deze bescherming.

Welk bedrag is beschermd?

De bescherming geldt tot 100.000 euro per persoon en per verzekeringsonderneming. Als je dus aan fiscaal pensioensparen doet bij verzekeraar X  ten belope van 60.000 euro en nog een andere individuele levensverzekering hebt bij verzekeraar Y ten belope van 60.000 euro, dan zijn beide verzekeringen volledig beschermd door de garantie. Goed spreiden is dus de boodschap, als je tegoeden meer zouden bedragen dan 100.000 euro.

Wat doen de verzekeraars om ervoor te zorgen dat het niet zover hoeft te komen?

De verzekeraars zijn wettelijk verplicht om provisies aan te leggen voor alle engagementen die zij aangaan.  Deze provisies worden op elk ogenblik integraal gedekt door de veilige beleggingen die verzekeraars aangaan.  Deze beleggingen zijn voor het overgrote deel vastrentend en dienen als onderpand voor wat de verzekeraar aan jou verschuldigd is, waarbij je daarenboven als eerste in de rij van de schuldeisers staat mocht er toch iets mis gaan. Bovenop deze beleggingen moeten verzekeraars een extra financiële buffer aanleggen om uitzonderlijke situaties te kunnen opvangen.  De strikte naleving van deze regels worden permanent gecontroleerd door de Nationale Bank.


 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?
 • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?
 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?
 • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?
 • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?
 • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?
 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?
 • Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?
 • Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?
 • Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven