Het logo van Assuralia

FAQ

Kan ik een verzekering sluiten die mijn erfgenamen helpt de successierechten te betalen als ik plots zou overlijden?

FAQ

Ja, dat kan met een successieverzekering. Die betaalt de successierechten mocht u overlijden. Zo vermijdt u dat uw erfgenamen problemen ondervinden om de successierechten te betalen en daardoor overhaast een deel van uw erfenis moeten verkopen.

Deze verzekering, die in feite een “tijdelijke” of  een “levenslange” overlijdensverzekering is, kan zeker interessant zijn wanneer uw vermogen erg groot is. Weet immers dat naargelang de grootte van de erfenis de successierechten in rechte lijn kunnen oplopen tot 27% (in Vlaanderen) of 30% (in Brussel of Wallonië). Voor verre nalatenschap (bv. neven en nichten, geen familie,…) liggen deze tarieven overigens nóg hoger: tot 55% in het Vlaamse Gewest en tot 80% in het Brussels Hoofdstedelijke en het Waalse Gewest.

Voor meer informatie over deze complexe materie spreekt u best met uw makelaar, verzekeringsagent of verzekeraar. Zij kunnen u de gepaste oplossing voor uw concrete situatie aanbieden. Zo kan voor de ene persoon een eenmalige premiebetaling interessant zijn, terwijl een andere beter opteert voor een periodieke premiebetaling.

Ook wanneer u een schenking doet en beslist om deze niet te registreren – en dus geen schenkingsrechten te betalen – kunt u degenen aan wie u het geld of roerend goed (bijvoorbeeld een kunstwerk, juwelen,…) gegeven heeft, ook beschermen dankzij een successieverzekering. Ze zouden namelijk successierechten moeten betalen indien u overlijdt binnen de drie jaar na de schenking.


  • Wat moet ik na het overlijden van een naaste bij de verzekeraar regelen?
  • Mijn vader is omgekomen in een ongeval. Welke documenten moet ik overhandigen aan zijn levensverzekeraar?
  • Kan ik zelf kiezen wie het geld van mijn levensverzekering krijgt bij mijn overlijden?
  • Welke gevolgen heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor mijn levensverzekering?
  • Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben over een verzekering?
  • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven