Het logo van Assuralia

FAQ

Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?

FAQ

Wil je een nieuwe veranda of badkamer, je tuin heraanleggen of een gloednieuw huis bouwen of er één kopen? Je kan je aanvullend pensioen aanwenden om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te verbouwen. Er zijn drie manieren om dat te doen: via een voorschot, een lening met wedersamenstelling of een inpandgeving.

Via een voorschot

De meest voorkomende vorm is het opnemen van een voorschot op het aanvullend pensioenkapitaal. In dat geval kan je een groot deel (doorgaans 60 à 70%) van wat je al bijeen spaarde als voorschot opvragen voor de aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed.

Je moet op dit voorschot wel intresten betalen. Soms gebeurt de afrekening van die intresten jaarlijks, soms in één keer bij de uitbetaling van je aanvullend pensioen. Het ontleende bedrag komt in mindering van de uiteindelijke pensioenuitkering, tenzij je het voorschot al eerder hebt terugbetaald aan de verzekeraar. Zo’n terugbetaling is bijvoorbeeld verplicht wanneer je het vastgoed verkoopt.

Via een lening met wedersamenstelling

Bij een lening met wedersamenstelling ga je een lening bij een andere financiële instelling aan zonder dat je tijdens de looptijd kapitaal aflost. Wanneer het aanvullend pensioen wordt uitbetaald, wordt het volledige geleende bedrag terugbetaald via het kapitaal van de groepsverzekering. Dat gebeurt wanneer je op pensioen gaat of overlijdt.

In tegenstelling tot de opname van een voorschot rekent de verzekeraar via deze wedersamenstelling geen intresten aan. De intresten die de kredietinstelling daarentegen aanrekent, zullen hoger liggen dan bij een klassieke lening omdat je in deze situatie geen kapitaal aflost.

Via een inpandgeving

Je kan je aanvullend pensioen in pand geven bij de kredietinstelling. Het aanvullend pensioen fungeert dan als waarborg voor de terugbetaling van deze lening. Zo kan bijvoorbeeld de overlijdensdekking van de groepsverzekering in pand gegeven worden. In dat geval zal bij je overlijden het overlijdenskapitaal gebruikt worden om het openstaande leningsbedrag terug te betalen.

Zijn er voorwaarden?

Het gebruik van het aanvullend pensioen voor de financiering van vastgoed moet voorzien zijn in het pensioenreglement. Het onroerend goed moet in de Europese Unie liggen. Verder speelt het geen rol of het nu om een nieuwe keuken of een nieuw huis gaat en maakt het ook niet uit waarvoor je het onroerend goed wenst te gebruiken: om in te wonen, te verhuren… Vruchtgebruikers kunnen van deze mogelijkheid echter geen gebruik maken.


 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?
 • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?
 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?
 • Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?
 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?
 • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?
 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?
 • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?
 • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?
 • Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven