Het logo van Assuralia

FAQ

Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?

FAQ

Wanneer iemand een levensverzekeringspolis zou aangegaan hebben die bij zijn of haar overlijden nog in voege was, dan zal de verzekeraar de overeengekomen uitkering na overlijden van deze verzekerde moeten uitbetalen aan de persoon (personen) die als begunstigde is (zijn) aangeduid in de polis. Als de begunstigde geen contact zou opnemen met de verzekeraar, zal de verzekeraar op eigen initiatief de begunstigde opsporen om hem/haar het bedrag te kunnen uitbetalen waarop hij/zij recht heeft zodra hij op de hoogte is van het overlijden.

Wat betreft eventuele levensverzekeringen bestaan er twee overheidsdiensten waar je terechtkan voor informatie:

 • Alle inlichtingen over levensverzekeringen gesloten in het kader van een beroepsactiviteit, dit zijn de zogenaamde tweedepijlerverzekeringen zoals groepsverzekeringen, vind je in de "DB2P"-database die wordt beheerd door de openbare dienst Sigedis. Als nabestaande heb je de mogelijkheid om informatie te vragen over de verzekering van de tweede pijler. Hoe en ander verloopt, lees je op https://www.db2p.be/nl/werknemer1.
 • Voor andere levensverzekeringen, zoals individueel gesloten levensverzekeringen, kan je het register "slapende fondsen" raadplegen dat wordt beheerd door de Deposito- en Consignatiekas. Dit register houdt informatie bij over individuele levensverzekeringen die niet binnen een bepaalde periode aan de begunstigde konden worden betaald. Lees meer op https://financien.belgium.be/nl/betalingen/slapende-tegoeden.

Met betrekking tot schadeverzekeringen, zoals een brandverzekering of een autoverzekering, neem je best contact op met de verzekeringsondernemingen waar de overledene mogelijks een verzekeringspolis heeft gesloten. Desgevallend aan de hand van aanwijzingen van de bank(en) of verzekeringstussenperso(o)n(en) waar de overledene klant was.

Een lijst met alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, vind je op www.assuralia.be, onder de rubriek leden (Over Assuralia > Leden).


 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?
 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?
 • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?
 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?
 • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?
 • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?
 • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?
 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?
 • Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?
 • Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?
 • Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Wat is een tariferingsbureau?
 • Wat moet ik na het overlijden van een naaste bij de verzekeraar regelen?
 • Mijn vader is omgekomen in een ongeval. Welke documenten moet ik overhandigen aan zijn levensverzekeraar?
 • Kan ik zelf kiezen wie het geld van mijn levensverzekering krijgt bij mijn overlijden?
 • Keert de levensverzekering uit bij zelfdoding van de verzekerde?
 • Moet ik aan mijn levensverzekeraar melden dat ik een risicovolle sport beoefen?
 • Als ik een levensverzekering sluit om te sparen voor mijn minderjarig kleinkind, wat zijn dan de rechten van de ouders?
 • Ik heb een te hoge BMI. Heeft dat gevolgen op verzekeringsvlak?
 • Wanneer ik overlijd, wil ik een deel van mijn vermogen aan een goed doel geven. Ik heb gehoord dat zoiets kan met een verzekering? Hoe gaat dat precies?
 • Kan ik voor mijn kleinkind sparen via een verzekering?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven