Het logo van Assuralia

FAQ

Moet ik aan mijn levensverzekeraar melden dat ik een risicovolle sport beoefen?

FAQ

Absoluut.

Op het moment van het sluiten van het contract ben je wettelijk verplicht alle relevante informatie vóór de ondertekening van het contract aan jouw verzekeraar mee te delen. Als je twijfelt of bepaalde informatie relevant is voor uw levensverzekering, kan je best altijd je verzekeraar of tussenpersoon op de hoogte brengen.

De verzekeraar zal op basis van deze informatie besluiten wat hij kan verzekeren. Indien hij van oordeel is dat de sport die je uitoefent een te groot risico inhoudt en niet verzekerbaar is, zal hij dit ofwel via de algemene voorwaarden, ofwel via de bijzondere voorwaarden uitsluiten.

In de algemene voorwaarden zullen eventuele uitsluitingen meestal algemeen geformuleerd zijn, bijvoorbeeld een uitsluiting voor “gevaarlijke sporten”. Deze algemene formulering kan geïllustreerd worden via een niet-limitatieve lijst. Daarnaast kan de verzekeraar in de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitsluitingen vermelden die specifieker geformuleerd zijn, bijvoorbeeld ‘overlijden ten gevolge van bungeejumpen’.

Om te weten of jouw hobby gevolgen kan hebben voor de uitkering van een reeds lopend verzekeringscontract, kijk je best beide documenten goed na of neem je contact op met de verzekeraar of tussenpersoon. 


 • Wat moet ik na het overlijden van een naaste bij de verzekeraar regelen?
 • Mijn vader is omgekomen in een ongeval. Welke documenten moet ik overhandigen aan zijn levensverzekeraar?
 • Kan ik zelf kiezen wie het geld van mijn levensverzekering krijgt bij mijn overlijden?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Keert de levensverzekering uit bij zelfdoding van de verzekerde?
 • Als ik een levensverzekering sluit om te sparen voor mijn minderjarig kleinkind, wat zijn dan de rechten van de ouders?
 • Ik heb een te hoge BMI. Heeft dat gevolgen op verzekeringsvlak?
 • Wanneer ik overlijd, wil ik een deel van mijn vermogen aan een goed doel geven. Ik heb gehoord dat zoiets kan met een verzekering? Hoe gaat dat precies?
 • Kan ik voor mijn kleinkind sparen via een verzekering?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven