Het logo van Assuralia

FAQ

Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?

FAQ

Als een werkgever een pensioenplan heeft, kan dat een plan zijn voor alle werknemers of enkel voor een bepaalde groep of categorie van werknemers. Er kunnen ook verschillende pensioenplannen zijn per categorie werknemers.

Als je werkgever geen uniform plan heeft voor alle werknemers, dan kan een functiewijziging gevolgen hebben. Mogelijk was je nog niet aangesloten bij een pensioenplan maar bouw je met je nieuwe functie wel een aanvullend pensioen op via je werkgever. Mogelijk verlaat je het pensioenplan waarbij je reeds aangesloten was om aan te sluiten bij een ander pensioenplan dat de werkgever heeft voorzien voor werknemers met een functie zoals die van jou. Je werkgever informeert de betrokken verzekeraar(s) van jouw functiewijziging.

Schakel je over naar een deeltijds arbeidsregime? Sommige mensen werken hun hele carrière lang deeltijds, anderen doen het enkel een tijdlang. Zowel de pensioenbijdragen als de pensioenrechten worden in de regel dan proportioneel aangepast, naargelang de verminderde arbeidsduur. Wie een aantal jaren deeltijds heeft gewerkt, komt bij de pensionering dus uit op een minder hoog pensioenkapitaal.

Bepaalde perioden van arbeidsduurvermindering, bij voorbeeld onder de vorm van tijdskrediet, leiden niet noodzakelijk tot een lagere pensioenopbouw maar worden soms gelijkgesteld met een periode van effectieve tewerkstelling. Raadpleeg hierover het pensioenreglement.


 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?
 • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?
 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?
 • Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?
 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?
 • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?
 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?
 • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?
 • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?
 • Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven