Het logo van Assuralia

FAQ

Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?

FAQ

Er kunnen zich drie situaties voordoen.

De meeste pensioenplannen voorzien enkel in pensioenopbouw voor de periodes wanneer je effectief hebt gewerkt en bijgevolg loon hebt ontvangen. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zal je aanvullend pensioen lager zijn naarmate de betaling van de pensioenbijdragen tijdens die periodes wordt geschorst.

Er zijn ook plannen die bepaalde periodes van ziekte of arbeidsongeschiktheid gelijkstellen aan effectief gewerkte periodes. De werkgever blijft de pensioenbijdragen dan verder betalen tijdens je afwezigheid. De periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft dan geen invloed op je pensioenkapitaal.

Tot slot kan het pensioenplan een bijkomende verzekering ‘premievrijstelling’ bevatten die ervoor zorgt dat de verzekeraar de pensioenbijdrage tijdens de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid ten laste neemt. Ook in deze situatie valt je aanvullend pensioen niet lager uit.

Daarnaast is het ook belangrijk om de impact van ziekte of arbeidsongeschiktheid op de eventuele overlijdensdekking te bekijken.

Raadpleeg het pensioenreglement om de concrete gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor jouw aanvullend pensioen en overlijdensdekking te kennen.

Indien gewenst kan je het eventuele verlies van de pensioenopbouw of de overlijdensdekking tijdens een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid opvangen door op eigen initiatief een tijdelijke individuele levensverzekering af te sluiten. Desgewenst kan je voor meer informatie hierover terecht bij je verzekeringstussenpersoon.


 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?
 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?
 • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?
 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?
 • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?
 • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?
 • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?
 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?
 • Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?
 • Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven