Het logo van Assuralia

FAQ

Welke gevolgen heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor mijn levensverzekering?

FAQ

Ten gevolge van een beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie mogen verzekeringsondernemingen vanaf 21 december 2012 bij de berekening van premies niet langer een onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. In België heeft deze beslissing alleen gevolgen voor de levensverzekeringen. Immers, sinds 2007 mochten verzekeraars alleen voor levensverzekeringen nog een uitzondering maken op de richtlijn betreffende het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. In België gold, in tegenstelling tot andere Europese landen, al vijf jaar een verbod op onderscheid op basis van geslacht in de autoverzekering en de hospitalisatieverzekering.

Meer verschillen, meer voordelen?

Daar het overlijdensrisico enorm verschilt tussen mannen en vrouwen, is dit een factor waarmee verzekeraars steeds rekening gehouden hebben bij de berekening van de premies. Dit maakte het mogelijk om voor iedereen een premie aan te rekenen die aangepast was aan het gedekte risico. Net omdat het overlijdensrisico bij vrouwen op iedere leeftijd kleiner is, betaalden zij minder dan mannen voor een tijdelijke overlijdensverzekering, en met name voor de meest verspreide vorm ervan: de schuldsaldoverzekering. Gelet op de kortere levensverwachting van mannen betaalden zij dan weer minder voor een in renten betaalde verzekering.

Wat gebeurt er met de lopende polissen?

De vanaf 21 december 2012 geldende gendergelijkheid is alleen van toepassing op nieuwe polissen. Voor bestaande polissen verandert er dus niets, tenzij ze naderhand gewijzigd worden met het akkoord van de verzekerde.

Gelet op het wettelijke stelsel dat op 21 december 2012 in werking treedt, zetten verzekeraars zich in om hun tarieven te berekenen zonder nog rekening te houden met het verschil tussen mannen en vrouwen. Dit betekent echter niet dat de verzekeraars bij die premieberekening een loutere optelsom zullen maken van de premies voor "mannen" en de premies voor "vrouwen", die ze dan in twee zullen delen. Reden daarvoor is dat de man-vrouw-verhouding binnen de portefeuille van iedere verzekeraar niet gelijk is noch gelijk zal worden. Een verzekeraar moet echter de risico's van iedereen kunnen dekken, ook wanneer de meeste van zijn gedekte risico's behoren tot de categorie waarbinnen het risico hoger is.


  • Wat moet ik na het overlijden van een naaste bij de verzekeraar regelen?
  • Mijn vader is omgekomen in een ongeval. Welke documenten moet ik overhandigen aan zijn levensverzekeraar?
  • Kan ik zelf kiezen wie het geld van mijn levensverzekering krijgt bij mijn overlijden?
  • Kan ik een verzekering sluiten die mijn erfgenamen helpt de successierechten te betalen als ik plots zou overlijden?
  • Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben over een verzekering?
  • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven