Het logo van Assuralia

FAQ

Als mijn brandverzekeraar het contract opzegt, verlies ik dan de korting op de rente van mijn hypothecaire lening die ik destijds gekregen heb omdat ik de brandverzekering aanging bij mijn bankverzekeraar?

FAQ

Als de brandverzekeraar het contract opzegt, bijvoorbeeld naar aanleiding van de jaarlijkse vervaldag, verlies je de korting niet. Ga je uit eigen beweging naar een andere verzekeraar, dan verlies je het recht op de rentekorting wel.

Deze vraag heeft vooral te maken met de voorwaarden die de bank stelt om je een korting op de hypothecaire lening te kunnen geven. Wanneer je een lening aangaat, kies je zelf of je de brand- en schuldsaldoverzekering aangaat die korting geven op de rente dan wel dat je deze verzekeringen elders neemt en de korting laat vallen. Het is belangrijk dat je op dat ogenblik de rekensom maakt. Uiteraard zal je daarbij op de prijs letten, maar houd ook rekening met andere zaken, zoals de dienstverlening en de dekkingen.

Stel: je kiest voor de rentekorting. Je spreekt dus af dat je de brandverzekering en/of schuldsaldoverzekering bij de bankverzekeraar of een partner-verzekeraar aan zal gaan. Dan moet in principe aan deze contractvoorwaarden van je hypothecaire lening voldaan blijven om van deze kortingen te kunnen blijven genieten. Verander je uit eigen beweging van verzekering terwijl de looptijd van de hypothecaire lening nog loopt, dan heeft de bank het recht om je de korting op de rentevoet niet langer toe te kennen. Ook hier kunnen we je alleen maar aanraden om te (laten) berekenen wat het voordeligst is maar ook te kijken naar de verzekering die het beste voldoet aan je wensen en noden.

Als je echter “in de onmogelijkheid gesteld wordt” om aan een voorwaarde te voldoen, bijvoorbeeld omdat je brandverzekeraar je polis opzegt, kan de bank je op basis daarvan de korting die ermee gepaard gaat niet ontzeggen. Op 4 mei 2011 werd de toen bevoegde minister (Vincent Van Quickenborne) daarover ondervraagd in de Kamercommissie voor het Bedrijfsleven. Het verslag van zijn antwoord vind je overigens hier.


 • Ben ik verzekerd tegen inbraken als ik gedurende langere tijd niet in mijn woning verblijf?
 • Wat is een blokpolis?
 • Onze woning is door de schade tijdelijk onbewoonbaar. Hebben wij via de brandverzekering recht op huisvesting elders?
 • Dekt de waarborg “natuurrampen” ook de schade aan goederen in ondergrondse garages of kelders van een woning?
 • Na het overlijden van mijn vader heb ik de naakte eigendom van een woning geërfd en mijn moeder behoudt het vruchtgebruik en blijft erin wonen. Wie ontfermt zich over de brandverzekering?
 • Ik ben van plan te overwinteren in het zuiden van Europa en wil onaangename verrassingen vermijden. Moet ik op iets letten voor de auto- en brandverzekering?
 • Hagelschade? Dit kan je verzekeraar voor je doen
 • Waarom zou ik mijn premie betalen met een domiciliëring?
 • Als ik een appartement verhuur aan mijn kinderen, moeten we dan allemaal een brandverzekering sluiten, zoals dit het geval is wanneer ik aan derden verhuur?
 • Ik woon in een huis langs een drukke laan waar ook regelmatig betogers voorbij komen. Stel dat iemand mijn ruiten ingooit. Wie gaat dat betalen?
 • Doordat de dakgoot verstopt was door bladeren, is het dak van het gemeenschapscentrum bezweken onder het gewicht aan regenwater. Het stortte naar beneden terwijl ons zangkoor binnen aan het repeteren was. Hoe zal onze schade vergoed worden?
 • Kan de brandverzekering weigeren mij te vergoeden als ik de verplichting om jaarlijks mijn schoorsteen te vegen niet strikt naleef?
 • Een wagen heeft zich door mijn huisgevel geboord. Hoe raak ik vergoed?
 • Ik zou in mijn woning graag een Bed & Breakfast beginnen. Aan welke verzekeringen moet ik denken?
 • Mag mijn brandverzekeraar de dekking van natuurrampen weigeren? Zo niet, met hoeveel zal de premie dan stijgen?
 • Na enkele waterschades veroorzaakt door een verouderd plat dak en problemen met de dakgoten en de regenafvoerbuizen, zegt mijn brandverzekeraar het contract op. Waarom? En wat kan ik nu doen?
 • Mijn nieuwe huisbaas stelt voor dat ik een deel van de premie voor zijn brandverzekering betaal. Is dat wel een goed plan?
 • Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?
 • Moet ik mijn brandverzekeraar verwittigen als ik zonnepanelen plaats?
 • Ik wil mijn woning verbouwen. Verandert dat iets aan mijn brandverzekering?
 • Geeft het plaatsen van een stookolietank problemen met mijn brandverzekering als er brand is?
 • Mijn verzekeraar vergoedt de waterschade waarvoor mijn bovenbuur aansprakelijk is, maar ik moet de franchise betalen, kan dat?
 • Op mijn zolder heb ik twee logeerkamers ingericht. Ik heb mijn verzekeraar daarvan aangetekend verwittigd, maar ik krijg geen antwoord. Moet ik een nieuwe brief sturen?
 • Onlangs heb ik een huis verkocht. De kopers hebben voor het ondertekenen van de akte opgemerkt dat er een defect was aan het toilet, dat een lekkage in de muur veroorzaakte.
 • Hoe bepaalt de brandverzekeraar de premie voor het risico diefstal?
 • Is het noodzakelijk of verplicht om na renovatiewerken ter waarde van 30.000€ je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Is het verplicht om na renovatiewerken je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Hoe word ik vergoed als mijn huis wordt beschadigd door een natuurramp zoals een overstroming?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven