Het logo van Assuralia

FAQ

Doordat de dakgoot verstopt was door bladeren, is het dak van het gemeenschapscentrum bezweken onder het gewicht aan regenwater. Het stortte naar beneden terwijl ons zangkoor binnen aan het repeteren was. Hoe zal onze schade vergoed worden?

FAQ

Doordat de dakgoot verstopt was door bladeren, is het dak van het gemeenschapscentrum bezweken onder het gewicht aan regenwater. Het stortte naar beneden terwijl ons zangkoor binnen aan het repeteren was. Hoe zal onze schade vergoed worden?

Als de eigenaar van het gebouw een brandverzekering heeft afgesloten die een luik “burgerlijk aanprakelijkheid gebouw” bevat, wat gewoonlijk het geval is, zal jullie schade vergoed worden door de brandverzekeraar van de eigenaar.

Iedereen die een pand bezit, is verantwoordelijk voor de schade die aan derden veroorzaakt wordt bij instorting van het gebouw als gevolg van een nalatigheid in het onderhoud of een constructiefout. Als het dak bezwijkt onder het regenwater, komt zijn brandverzekering tussen, ongeacht of hij nu een fout begaan heeft of niet.*

Het luik “BA Gebouw” dient immers om de aansprakelijkheid van de eigenaar te dekken indien er schade aan derden wordt veroorzaakt door zijn gebouw. Dankzij deze dekking zal de brandverzekering van de eigenaar zowel jullie materiële als lichamelijke schade vergoeden. Er zijn geïndexeerde plafondbedragen tot waar de verzekeraar zal tussenkomen. Hoeveel die plafondbedragen minstens moeten zijn, is wettelijk vastgelegd.

Gaat het om een gebouw van de gemeente?

Openbare besturen hebben doorgaans ook een algemene burgerlijke aansprakelijkheid verzekering die op een zeer ruime manier alle schade dekt waarvoor zij verantwoordelijk zouden kunnen zijn.

Eigenaar toch niet verzekerd?

Mocht uiteindelijk de eigenaar niet verzekerd zijn voor de schade die jullie opgelopen hebben, kunnen jullie terecht bij verzekeringen, voor zover die aangegaan zijn, die jullie lichamelijke ongevallen dekken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzekering die werd afgesloten door de vereniging van het zangkoor, of een individuele ongevallenverzekering, een hospitalisatieverzekering,… Bij gebrek is er geen andere keuze dan de schade rechtstreeks te verhalen op de eigenaar, desgevallend met hulp van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Wat als er nog een uitbater is, die huurt van de eigenaar?

Als er sprake is van een uitbater die het pand huurt van de eigenaar en aan jullie doorverhuurt voor de zanglessen, dan is het mogelijk dat die uitbater (ook) aansprakelijk blijkt te zijn, bijvoorbeeld wegens gebrek aan onderhoud. In dat geval is het nog steeds de eigenaar die jullie zal vergoeden, net zoals hij de materiële schade vergoedt. Dat komt omdat de eigenaar steeds vermoedelijk aansprakelijk is. Voor jullie verandert er dus niets. Alleen zal in geval dat de uitbater aansprakelijk is, zijn aansprakelijkheidsverzekering een belangrijk deel van de schade moeten terugbetalen aan de verzekeraar van de eigenaar, in het kader van de huuraansprakelijkheid.


 • Ben ik verzekerd tegen inbraken als ik gedurende langere tijd niet in mijn woning verblijf?
 • Wat is een blokpolis?
 • Onze woning is door de schade tijdelijk onbewoonbaar. Hebben wij via de brandverzekering recht op huisvesting elders?
 • Dekt de waarborg “natuurrampen” ook de schade aan goederen in ondergrondse garages of kelders van een woning?
 • Na het overlijden van mijn vader heb ik de naakte eigendom van een woning geërfd en mijn moeder behoudt het vruchtgebruik en blijft erin wonen. Wie ontfermt zich over de brandverzekering?
 • Ik ben van plan te overwinteren in het zuiden van Europa en wil onaangename verrassingen vermijden. Moet ik op iets letten voor de auto- en brandverzekering?
 • Hagelschade? Dit kan je verzekeraar voor je doen
 • Waarom zou ik mijn premie betalen met een domiciliëring?
 • Als ik een appartement verhuur aan mijn kinderen, moeten we dan allemaal een brandverzekering sluiten, zoals dit het geval is wanneer ik aan derden verhuur?
 • Ik woon in een huis langs een drukke laan waar ook regelmatig betogers voorbij komen. Stel dat iemand mijn ruiten ingooit. Wie gaat dat betalen?
 • Kan de brandverzekering weigeren mij te vergoeden als ik de verplichting om jaarlijks mijn schoorsteen te vegen niet strikt naleef?
 • Een wagen heeft zich door mijn huisgevel geboord. Hoe raak ik vergoed?
 • Ik zou in mijn woning graag een Bed & Breakfast beginnen. Aan welke verzekeringen moet ik denken?
 • Mag mijn brandverzekeraar de dekking van natuurrampen weigeren? Zo niet, met hoeveel zal de premie dan stijgen?
 • Na enkele waterschades veroorzaakt door een verouderd plat dak en problemen met de dakgoten en de regenafvoerbuizen, zegt mijn brandverzekeraar het contract op. Waarom? En wat kan ik nu doen?
 • Als mijn brandverzekeraar het contract opzegt, verlies ik dan de korting op de rente van mijn hypothecaire lening die ik destijds gekregen heb omdat ik de brandverzekering aanging bij mijn bankverzekeraar?
 • Mijn nieuwe huisbaas stelt voor dat ik een deel van de premie voor zijn brandverzekering betaal. Is dat wel een goed plan?
 • Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?
 • Moet ik mijn brandverzekeraar verwittigen als ik zonnepanelen plaats?
 • Ik wil mijn woning verbouwen. Verandert dat iets aan mijn brandverzekering?
 • Geeft het plaatsen van een stookolietank problemen met mijn brandverzekering als er brand is?
 • Mijn verzekeraar vergoedt de waterschade waarvoor mijn bovenbuur aansprakelijk is, maar ik moet de franchise betalen, kan dat?
 • Op mijn zolder heb ik twee logeerkamers ingericht. Ik heb mijn verzekeraar daarvan aangetekend verwittigd, maar ik krijg geen antwoord. Moet ik een nieuwe brief sturen?
 • Onlangs heb ik een huis verkocht. De kopers hebben voor het ondertekenen van de akte opgemerkt dat er een defect was aan het toilet, dat een lekkage in de muur veroorzaakte.
 • Hoe bepaalt de brandverzekeraar de premie voor het risico diefstal?
 • Is het noodzakelijk of verplicht om na renovatiewerken ter waarde van 30.000€ je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Is het verplicht om na renovatiewerken je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Hoe word ik vergoed als mijn huis wordt beschadigd door een natuurramp zoals een overstroming?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven