Het logo van Assuralia

FAQ

Hoe word ik vergoed als mijn huis wordt beschadigd door een natuurramp zoals een overstroming?

FAQ

De verzekeringsovereenkomst die uw woning of handelszaak verzekert tegen het risico op brand dekt ook verplicht de schade ten gevolge van natuurrampen. Met natuurrampen wordt bedoeld: overstromingen, het overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuivingen en grondverzakkingen. 

Gezien de potentiële omvang van dergelijke klimaatgebeurtenissen regelt de wet de dekking van deze rampzalige risico’s sinds 2006 via een partnerschap tussen de verzekeraars en de overheid. 

Elke verzekeraar kan op basis hiervan beslissen om zijn vergoeding te beperken tot een wettelijk bepaald maximumbedrag en de vergoedingen die hij aan zijn verzekerden betaalt in functie daarvan te verminderen. Het is dan aan de overheid om te beslissen of zij al dan niet bijspringt en de gedeeltelijke aan de verzekerde betaalde vergoedingen aanvult.

Na de overstromingen in 2021 en de toegenomen risico’s door de klimaatverandering heeft de Belgische regering onlangs beslist om die individuele interventielimiet van alle verzekeringsondernemingen bij overstromingen, het overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuivingen en grondverzakkingen te verhogen. Vanaf 1 januari 2024 verhoogt de wet de individuele interventielimiet van elke verzekeraar van 45 % naar 188 % van alle premies die hij geïnd heeft in het kader van de brandverzekering eenvoudige risico’s. 

De verzekeraars kunnen wel nog altijd gebruik maken van de mogelijkheid die de wet hen biedt om hun vergoeding te beperken. Dit geldt ook voor aardbevingen, zelfs als de wet hiervoor een andere formule hanteert dan die voor de andere natuurrampen om de interventielimiet van de verzekeraar te bepalen.

Een concreet voorbeeld.

Stel dat u door een grootschalige overstroming voor € 10.000 aan verzekerde schade heeft. Als uw verzekeraar op basis van de wet beslist om zijn vergoeding te beperken tot bijvoorbeeld 80 % van de totale vergoeding die hij aan al zijn verzekerden zou moeten betalen, dan ontvangt u een vergoeding van 80 % van de contractueel verschuldigde € 10.000, wat dus neerkomt op € 8.000.


 • Ben ik verzekerd tegen inbraken als ik gedurende langere tijd niet in mijn woning verblijf?
 • Wat is een blokpolis?
 • Onze woning is door de schade tijdelijk onbewoonbaar. Hebben wij via de brandverzekering recht op huisvesting elders?
 • Dekt de waarborg “natuurrampen” ook de schade aan goederen in ondergrondse garages of kelders van een woning?
 • Na het overlijden van mijn vader heb ik de naakte eigendom van een woning geërfd en mijn moeder behoudt het vruchtgebruik en blijft erin wonen. Wie ontfermt zich over de brandverzekering?
 • Ik ben van plan te overwinteren in het zuiden van Europa en wil onaangename verrassingen vermijden. Moet ik op iets letten voor de auto- en brandverzekering?
 • Hagelschade? Dit kan je verzekeraar voor je doen
 • Waarom zou ik mijn premie betalen met een domiciliëring?
 • Als ik een appartement verhuur aan mijn kinderen, moeten we dan allemaal een brandverzekering sluiten, zoals dit het geval is wanneer ik aan derden verhuur?
 • Ik woon in een huis langs een drukke laan waar ook regelmatig betogers voorbij komen. Stel dat iemand mijn ruiten ingooit. Wie gaat dat betalen?
 • Doordat de dakgoot verstopt was door bladeren, is het dak van het gemeenschapscentrum bezweken onder het gewicht aan regenwater. Het stortte naar beneden terwijl ons zangkoor binnen aan het repeteren was. Hoe zal onze schade vergoed worden?
 • Kan de brandverzekering weigeren mij te vergoeden als ik de verplichting om jaarlijks mijn schoorsteen te vegen niet strikt naleef?
 • Een wagen heeft zich door mijn huisgevel geboord. Hoe raak ik vergoed?
 • Ik zou in mijn woning graag een Bed & Breakfast beginnen. Aan welke verzekeringen moet ik denken?
 • Mag mijn brandverzekeraar de dekking van natuurrampen weigeren? Zo niet, met hoeveel zal de premie dan stijgen?
 • Na enkele waterschades veroorzaakt door een verouderd plat dak en problemen met de dakgoten en de regenafvoerbuizen, zegt mijn brandverzekeraar het contract op. Waarom? En wat kan ik nu doen?
 • Als mijn brandverzekeraar het contract opzegt, verlies ik dan de korting op de rente van mijn hypothecaire lening die ik destijds gekregen heb omdat ik de brandverzekering aanging bij mijn bankverzekeraar?
 • Mijn nieuwe huisbaas stelt voor dat ik een deel van de premie voor zijn brandverzekering betaal. Is dat wel een goed plan?
 • Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?
 • Moet ik mijn brandverzekeraar verwittigen als ik zonnepanelen plaats?
 • Ik wil mijn woning verbouwen. Verandert dat iets aan mijn brandverzekering?
 • Geeft het plaatsen van een stookolietank problemen met mijn brandverzekering als er brand is?
 • Mijn verzekeraar vergoedt de waterschade waarvoor mijn bovenbuur aansprakelijk is, maar ik moet de franchise betalen, kan dat?
 • Op mijn zolder heb ik twee logeerkamers ingericht. Ik heb mijn verzekeraar daarvan aangetekend verwittigd, maar ik krijg geen antwoord. Moet ik een nieuwe brief sturen?
 • Onlangs heb ik een huis verkocht. De kopers hebben voor het ondertekenen van de akte opgemerkt dat er een defect was aan het toilet, dat een lekkage in de muur veroorzaakte.
 • Hoe bepaalt de brandverzekeraar de premie voor het risico diefstal?
 • Is het noodzakelijk of verplicht om na renovatiewerken ter waarde van 30.000€ je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Is het verplicht om na renovatiewerken je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven