Het logo van Assuralia

FAQ

Kan de brandverzekering weigeren mij te vergoeden als ik de verplichting om jaarlijks mijn schoorsteen te vegen niet strikt naleef?

FAQ

Er geldt ten aanzien van woningen inderdaad een onderhoudsverplichting voor verwarmingsinstallaties en bijbehorende schoorstenen, maar de brandverzekering staat niet rechtstreeks in verband met de naleving van die verplichting.

De regelgeving wat betreft het verplichte onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties verschilt naargelang je in Vlaanderen, Wallonië of Brussel woont.

Preventie en sensibilisering zijn vanuit het oogpunt van de brandverzekering heel belangrijk.

Na een brand in een woning waarvan de eigenaar of de huurder vergat het jaarlijkse onderhoud te laten uitvoeren zal de verzekeringsonderneming in principe tussenkomen en de schade vergoeden. In de meeste brandpolissen is de tussenkomst van de verzekering ingeval van een brand die zijn oorzaak zou kunnen vinden in een gebrek aan onderhoud van de verwarmingsinstallatie of de schoorsteen niet expliciet uitgesloten, de verzekeraar hoort dus de schade te vergoeden als het een gedekt schadegeval betreft.

De verzekeringscontracten gaan er wel van uit dat je een woning moet beheren als een “goede huisvader”.

De verzekeraar vertrouwt erop dat de verzekerde preventieve maatregelen neemt.

Wanneer de verzekeraar vaststelt dat de verwaarlozing van jouw woning aan de basis ligt van een brand, kan hij wel het contract opzeggen, ofwel meteen nadat hij de schade vergoedde, ofwel op de vervaldatum van het contract.

In sommige specifieke omstandigheden bevat de polis uitdrukkelijk eisen op het gebied van onderhoud, bijvoorbeeld in de horeca. Daar is het wel van belang om die afspraken strikt na te leven.

Als de verzekering toch vergoedt, mag ik die onderhoudsplicht dan gewoon vergeten?

Neen. Je hebt er alle belang bij de wettelijke regels na te leven: een regelmatig onderhoud heeft een gunstige impact op het rendement van je installatie, je beperkt de vervuiling van het leefmilieu, je voorkomt schade en je vermijdt een boete als de inspectie zou langskomen. Overigens kan een financiële vergoeding via de verzekering nooit de emotionele waarde van beschadigde of verloren goederen compenseren (bv. fotoalbums, video-opnames, erfenisstukken).

Je beschermt tenslotte jouw eigendom en of jouw goederen en niet in het minst je gezinsleden. Redenen zat dus om het onderhoud regelmatig te laten uitvoeren.


 • Ben ik verzekerd tegen inbraken als ik gedurende langere tijd niet in mijn woning verblijf?
 • Wat is een blokpolis?
 • Onze woning is door de schade tijdelijk onbewoonbaar. Hebben wij via de brandverzekering recht op huisvesting elders?
 • Dekt de waarborg “natuurrampen” ook de schade aan goederen in ondergrondse garages of kelders van een woning?
 • Na het overlijden van mijn vader heb ik de naakte eigendom van een woning geërfd en mijn moeder behoudt het vruchtgebruik en blijft erin wonen. Wie ontfermt zich over de brandverzekering?
 • Ik ben van plan te overwinteren in het zuiden van Europa en wil onaangename verrassingen vermijden. Moet ik op iets letten voor de auto- en brandverzekering?
 • Hagelschade? Dit kan je verzekeraar voor je doen
 • Waarom zou ik mijn premie betalen met een domiciliëring?
 • Als ik een appartement verhuur aan mijn kinderen, moeten we dan allemaal een brandverzekering sluiten, zoals dit het geval is wanneer ik aan derden verhuur?
 • Ik woon in een huis langs een drukke laan waar ook regelmatig betogers voorbij komen. Stel dat iemand mijn ruiten ingooit. Wie gaat dat betalen?
 • Doordat de dakgoot verstopt was door bladeren, is het dak van het gemeenschapscentrum bezweken onder het gewicht aan regenwater. Het stortte naar beneden terwijl ons zangkoor binnen aan het repeteren was. Hoe zal onze schade vergoed worden?
 • Een wagen heeft zich door mijn huisgevel geboord. Hoe raak ik vergoed?
 • Ik zou in mijn woning graag een Bed & Breakfast beginnen. Aan welke verzekeringen moet ik denken?
 • Mag mijn brandverzekeraar de dekking van natuurrampen weigeren? Zo niet, met hoeveel zal de premie dan stijgen?
 • Na enkele waterschades veroorzaakt door een verouderd plat dak en problemen met de dakgoten en de regenafvoerbuizen, zegt mijn brandverzekeraar het contract op. Waarom? En wat kan ik nu doen?
 • Als mijn brandverzekeraar het contract opzegt, verlies ik dan de korting op de rente van mijn hypothecaire lening die ik destijds gekregen heb omdat ik de brandverzekering aanging bij mijn bankverzekeraar?
 • Mijn nieuwe huisbaas stelt voor dat ik een deel van de premie voor zijn brandverzekering betaal. Is dat wel een goed plan?
 • Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?
 • Moet ik mijn brandverzekeraar verwittigen als ik zonnepanelen plaats?
 • Ik wil mijn woning verbouwen. Verandert dat iets aan mijn brandverzekering?
 • Geeft het plaatsen van een stookolietank problemen met mijn brandverzekering als er brand is?
 • Mijn verzekeraar vergoedt de waterschade waarvoor mijn bovenbuur aansprakelijk is, maar ik moet de franchise betalen, kan dat?
 • Op mijn zolder heb ik twee logeerkamers ingericht. Ik heb mijn verzekeraar daarvan aangetekend verwittigd, maar ik krijg geen antwoord. Moet ik een nieuwe brief sturen?
 • Onlangs heb ik een huis verkocht. De kopers hebben voor het ondertekenen van de akte opgemerkt dat er een defect was aan het toilet, dat een lekkage in de muur veroorzaakte.
 • Hoe bepaalt de brandverzekeraar de premie voor het risico diefstal?
 • Is het noodzakelijk of verplicht om na renovatiewerken ter waarde van 30.000€ je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Is het verplicht om na renovatiewerken je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Hoe word ik vergoed als mijn huis wordt beschadigd door een natuurramp zoals een overstroming?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven