Het logo van Assuralia

FAQ

Kunnen wij geen brandverzekering krijgen als we bouwen in een overstromingsgebied?

FAQ

Jazeker, ook wie nog bouwt in een overstromingsgevoelig gebied vindt zeker nog een brandverzekering. Wel kan de brandverzekering de waarborg ‘overstromingsschade’ uitsluiten voor nieuwe gebouwen die in een zone liggen die officieel geklasseerd is als overstromingsgevoelig gebied.

Deze specifieke mogelijkheid om de waarborg overstromingsschade uit te sluiten is bepaald in de wetgeving inzake de natuurrampenverzekering, die sinds maart 2007 deel uitmaakt van elke brandverzekering voor woningen en kleine ondernemingen.

In de wet op de natuurrampenverzekering zit een grote solidariteit ingebakken: alle verzekerden, ook appartementsbewoners, betalen een stukje premie voor de financiële bescherming tegen overstromingen, alsook tegen aardbevingen en grondverschuivingen. Die solidariteit heeft natuurlijk grenzen. Wie al in een risicozone gevestigd was kan op die solidariteit blijven rekenen, maar wie in de toekomst willens en wetens nog wil bouwen in zones met een groot overstromingsrisico doet dat mogelijk op eigen risico.

Om na te gaan of een bouwterrein gelegen is in een overstromingsgevoelig gebied of niet kun je de Vlaamse of Waalse overstromingskaarten raadplegen. Voor het Brusselse gewest bestaan er voorlopig enkel kaarten gebaseerd op vroegere overstromingen.

Je vindt de officiële risicozones/overstromingsgevoelige gebieden via de volgende linken:

Voor Wallonië (rode zones)

Voor Vlaanderen (donkerblauwe zones)

Voor Brussel (zwarte zones)

Zoek je dus een brandverzekering voor een nieuw gebouw in een overstromingsgevoelig gebied, dan kan de verzekeraar de waarborg overstromingsschade uitsluiten.

Het staat de verzekeraar vrij deze dekking toch te verlenen, bijvoorbeeld wanneer de klant hem ervan kan overtuigen dat hij belangrijke en doeltreffende preventiemaatregelen getroffen heeft om het risico op overstromingsschade te beperken (bv. hoger bouwen, geen kelders, waterafvoer- en waterafweersystemen).


Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven