Het logo van Assuralia

FAQ

Na enkele waterschades veroorzaakt door een verouderd plat dak en problemen met de dakgoten en de regenafvoerbuizen, zegt mijn brandverzekeraar het contract op. Waarom? En wat kan ik nu doen?

FAQ

Om een goede dienstverlening te kunnen bieden, moet een brandverzekeraar attent zijn op de risico’s die zijn verzekerden lopen. Maar door een degelijke preventie kan je vermijden dat je jouw woning blootstelt aan veelvuldige schade en kan je misschien je brandverzekeraar (of een andere) toch overtuigen om je woning (verder) te dekken.

Waarom een verzekeraar na veel schade soms het contract beëindigt

Het basisprincipe van een brandverzekering is eenvoudig: samen met een hele groep anderen betaal je premies en het bedrag dat daarmee verzameld wordt, moet dienen om de mensen uit die groep te vergoeden die schade oplopen, ook al beheren ze hun woning als goede huisvader. Het verzekeringscontract bepaalt in welke gevallen en voor welk bedrag een verzekerde recht heeft op een schadevergoeding.

De verzekeraar is attent op de risico’s die de verzekerden lopen. Een verzekering laat toe om solidair te zijn maar anderzijds moet die solidariteit ergens een grens hebben, willen we niet allemaal meer premie betalen omwille van de talrijke schadegevallen van enkelen, in het bijzonder als die te wijten zijn aan een gebrek aan onderhoud of voorzorgmaatregelen.

Zo gebeurt het dat een verzekeraar het contract opzegt wanneer een woning verschillende keren schade heeft gehad in dergelijke omstandigheden.

Je brandverzekeraar heeft het recht om naar aanleiding van de jaarlijkse vervaldag het contract op te zeggen zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Hij mag dat ook doen na een schadegeval. Jij hebt als klant uiteraard ook het recht om dat in deze gevallen te doen.

Denk altijd preventief en ga gerust de dialoog aan

Je kan dit vermijden door zorgvuldig om te gaan met de risico’s waaraan je woning is blootgesteld. Met enkele preventiemaatregelen kom je al een heel eind. Je vindt er een heleboel in onze rubrieken “brandpreventie" en "inbraakpreventie”. Uiteraard kunnen er alle preventie ten spijt nog allerlei dingen gebeuren, en dan kan je natuurlijk rekenen op je brandverzekering.

Ook na meerdere schadegevallen zal je brandverzekeraar hoogstwaarschijnlijk niet onmiddellijk overgaan tot de opzegging van het contract maar met jou afspreken welke maatregelen je best neemt om te voorkomen dat er binnen de kortste keer opnieuw schade is. Deze afspraken maken dan deel uit van voorwaarden voor het behouden van de dekking. Is er later opnieuw schade waarbij blijkt dat de afgesproken maatregelen (die de schade hadden kunnen vermijden) niet werden genomen, dan begrijp je dat jouw verzekeraar zijn tussenkomst zou kunnen verminderen of zelfs weigeren.

Soms stelt de verzekeraar een hogere franchise voor om je aan te moedigen preventiemaatregelen te nemen.

Ook als je brandverzekeraar het contract dreigt op te zeggen na een reeks schades, dan kan je altijd met hem in dialoog gaan en hem bijvoorbeeld uitleggen welke werken je hebt laten uitvoeren of je van plan bent uit te voeren om te vermijden dat dergelijke schade zich opnieuw voordoet.

Als je verzekering toch opgezegd wordt en je op zoek moet gaan naar een andere brandverzekeraar loont het de moeite dat via verschillende distributiekanalen (agenten, makelaars, directe verzekeraars en banken) te doen om je alle kansen te geven om een nieuwe branddekking te verkrijgen.

In je zoektocht heb je er alle belang bij om aan te tonen dat je woning in goede staat is, eventueel door voor te stellen om een expert te laten langskomen om dit vast te stellen.


 • Ben ik verzekerd tegen inbraken als ik gedurende langere tijd niet in mijn woning verblijf?
 • Wat is een blokpolis?
 • Onze woning is door de schade tijdelijk onbewoonbaar. Hebben wij via de brandverzekering recht op huisvesting elders?
 • Dekt de waarborg “natuurrampen” ook de schade aan goederen in ondergrondse garages of kelders van een woning?
 • Na het overlijden van mijn vader heb ik de naakte eigendom van een woning geërfd en mijn moeder behoudt het vruchtgebruik en blijft erin wonen. Wie ontfermt zich over de brandverzekering?
 • Ik ben van plan te overwinteren in het zuiden van Europa en wil onaangename verrassingen vermijden. Moet ik op iets letten voor de auto- en brandverzekering?
 • Hagelschade? Dit kan je verzekeraar voor je doen
 • Waarom zou ik mijn premie betalen met een domiciliëring?
 • Als ik een appartement verhuur aan mijn kinderen, moeten we dan allemaal een brandverzekering sluiten, zoals dit het geval is wanneer ik aan derden verhuur?
 • Ik woon in een huis langs een drukke laan waar ook regelmatig betogers voorbij komen. Stel dat iemand mijn ruiten ingooit. Wie gaat dat betalen?
 • Doordat de dakgoot verstopt was door bladeren, is het dak van het gemeenschapscentrum bezweken onder het gewicht aan regenwater. Het stortte naar beneden terwijl ons zangkoor binnen aan het repeteren was. Hoe zal onze schade vergoed worden?
 • Kan de brandverzekering weigeren mij te vergoeden als ik de verplichting om jaarlijks mijn schoorsteen te vegen niet strikt naleef?
 • Een wagen heeft zich door mijn huisgevel geboord. Hoe raak ik vergoed?
 • Ik zou in mijn woning graag een Bed & Breakfast beginnen. Aan welke verzekeringen moet ik denken?
 • Mag mijn brandverzekeraar de dekking van natuurrampen weigeren? Zo niet, met hoeveel zal de premie dan stijgen?
 • Als mijn brandverzekeraar het contract opzegt, verlies ik dan de korting op de rente van mijn hypothecaire lening die ik destijds gekregen heb omdat ik de brandverzekering aanging bij mijn bankverzekeraar?
 • Mijn nieuwe huisbaas stelt voor dat ik een deel van de premie voor zijn brandverzekering betaal. Is dat wel een goed plan?
 • Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?
 • Moet ik mijn brandverzekeraar verwittigen als ik zonnepanelen plaats?
 • Ik wil mijn woning verbouwen. Verandert dat iets aan mijn brandverzekering?
 • Geeft het plaatsen van een stookolietank problemen met mijn brandverzekering als er brand is?
 • Mijn verzekeraar vergoedt de waterschade waarvoor mijn bovenbuur aansprakelijk is, maar ik moet de franchise betalen, kan dat?
 • Op mijn zolder heb ik twee logeerkamers ingericht. Ik heb mijn verzekeraar daarvan aangetekend verwittigd, maar ik krijg geen antwoord. Moet ik een nieuwe brief sturen?
 • Onlangs heb ik een huis verkocht. De kopers hebben voor het ondertekenen van de akte opgemerkt dat er een defect was aan het toilet, dat een lekkage in de muur veroorzaakte.
 • Hoe bepaalt de brandverzekeraar de premie voor het risico diefstal?
 • Is het noodzakelijk of verplicht om na renovatiewerken ter waarde van 30.000€ je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Is het verplicht om na renovatiewerken je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Hoe word ik vergoed als mijn huis wordt beschadigd door een natuurramp zoals een overstroming?
 • Wat is een tariferingsbureau?
 • Een aantal jonge mensen worden roommates. Wat met de brandverzekering?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven