Het logo van Assuralia

Conventie opzeggings- en medeverzekeringsbrieven

Dankzij de overeenkomst Opzeggings- en medeverzekeringsbrieven kunnen toegetreden verzekeraars, mits zij bepaalde regels in acht nemen, opzeggingsbrieven per fax of per e-mail versturen en op die manier kosten besparen.

Vermits de toepassing van deze overeenkomst alleen de toegetreden verzekeringsondernemingen aangaat, is de tekst niet openbaar gemaakt. Verzekeringnemers kunnen hier dus geen gebruik van maken. Ook verzekeringstussenpersonen zijn geen partij in deze conventie maar kunnen mits toelating van een toegetreden verzekeraar in zijn naam optreden. In dat geval dient de tussenpersoon zich te houden aan de richtlijnen hieronder

Richtlijnen voor verzekeringstussenpersonen vanaf 1/09/2016

Lijst van de toegetreden maatschappijen

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven