Het logo van Assuralia

Wat is een verzekering en hoe werkt het?

over ons, man, files

Verzekeringen zijn al bijna zo oud als de geschreven geschiedenis. 

In de Codex Hammurabi, circa 1754 v. Chr., stond reeds de eerst opgetekende verzekering. 

De handel overzee floreerde in die tijd en om zich te beschermen tegen rovers en piraterij sloten handelaars een afspraak met lokale heersers. Werden ze beroofd onderweg, dan zouden zij hun waren vergoed krijgen via de lokale heersers.

Risico’s zijn dus van alle tijden. En door een verzekering af te sluit, draag je dit risico over aan de verzekeraar. Je doet dit door een verzekeringscontract of polis te tekenen bij een verzekeraar. In ruil betaal je hiervoor een premie. Zo ben je beschermd tegen mogelijke risico’s of schadegevallen. Deze risico’s staan beschreven in de polis.

Een verzekering kan ook een beleggings- of spaarproduct zijn, voor je pensioen bvb, of om jouw aansprakelijkheid te dekken of deze van je kinderen.

Hoe werkt een verzekering?

De essentie van een verzekering is de overdracht van het risico van de verzekerde naar de verzekeraar. Om dit risico te kunnen beheren bestaat er een techniek: het ‘mutualiseren’ van de risico’s. Op basis van data en beschikbare statische gegevens, berekent een verzekeraar dat een risico zich bij een groep van verzekerden binnen een bepaalde tijd en frequentie zal voordoen. Op basis hiervan wordt een verzekeringspremie bepaald die voldoende is om de schade te vergoeden van een slachtoffer en om de kosten te dekken van de verzekeraar. 

Voorbeeld: In een woonwijk met 200 dezelfde huizen zou er statistisch gezien één huis afbranden binnen de 80 jaar. Iedere eigenaar betaalt dezelfde premie waarvan het bedrag na aftrek van de kosten wordt opgenomen in de reserves. Deze reserve moet toelaten de eigenaar te vergoeden wanneer zijn huis door brand getroffen wordt.     

De concurrentie tussen de verzekeraars zorgt ervoor dat dit proces op een zo efficiënt mogelijke wijze gebeurt. Die concurrentie beperkt zich overigens niet tot de Belgische markt, maar laat zich hoe langer hoe meer voelen op de Europese markt.

Naast mutualiseren worden onze verzekeringen in belangrijke mate ook gekenmerkt door het solidariteitsprincipe waarbij eenzelfde premie wordt berekend voor verzekerden waarbij het risico kan verschillen, bijvoorbeeld omwille van de specifieke omstandigheden eigen aan het verzekerde voorwerp. 

Voorbeeld: Zo betalen wij in onze brandpolis met z’n allen een stuk mee voor de risico’s in overstromingsgebieden, ook al is dit risico niet overal even eminent. 

Waar sluit ik een verzekering af?

Je kan verzekeringen afsluiten op verschillende manieren en via verschillende kanalen: rechtstreeks bij de verzekeringsonderneming of bij een verzekeringsmakelaar of een verzekeringsagent. Ze werken op een gelijkaardige manier. Ze luisteren naar jouw wensen en noteren jouw vragen en gegevens. Ze zoeken naar de verzekering die het best bij jou past, geven advies en sluiten met jou de gekozen verzekering af als je dat wenst. 

Hoe mijn verzekeringen beheren? 

Het leven evolueert constant, net als je visie op de toekomst. Dan is het ook van belang dat de verzekeringen volgen en dat je regelmatig laat nakijken of ze nog aangepast zijn aan je specifieke noden, behoeften en persoonlijke situatie.

Assuralia ontwikkelde een handige gids om je hierbij te helpen. 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven