Welke verbintenissen gaan de rechtsbijstandsverzekeraars tegenover hun verzekerden aan?

De maatschappelijke rol van de rechtsbijstandsverzekering is belangrijk. De verzekeraars zijn zich daarvan bewust. Dat stimuleert hen om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de consumenten en aan de kritiek van sommigen tegemoet te komen. Ze bevestigen dat ze blijk willen geven van een proactieve houding, hun werkwijze permanent ter discussie willen stellen en voorstellen willen formuleren om alle belanghebbende partijen tevreden te stellen, waaronder het verbeteren van de communicatie en de gedragsregels.

Communicatie

De rechtsbijstandsverzekering is vanuit economisch en sociaal oogpunt de meest geschikte oplossing voor de toegang tot het recht en het gerecht. Toch blijft ze vrij miskend bij het grote publiek.

De verzekeraars willen de oorzaken van die miskenning identificeren en daar iets aan doen. Ze namen initiatief met de opdracht aan een studiebureau om een enquête over de rechtsbijstandsverzekering uit te voeren bij de consument. Ze zijn zich ervan bewust dat de bevordering van de rechtsbijstandsverzekering voor een groot deel ook een duidelijke en op grote schaal verspreide uitleg van de werkwijze van de rechtsbijstandsverzekering vereist.

Gedragsregels

In het kader van Assuralia zijn de verzekeraars tegenover hun verzekerden al verbintenissen aangegaan in de Gedragsregels van de rechtsbijstandsverzekeraar van 14 december 2006, ter aanvulling van de Gedragsregels van de verzekeringsonderneming, de Aanbevelingen inzake schaderegeling en de Aanbevelingen klachtenonthaal.

In 2008 zijn de RB-verzekeraars een stap verder willen gaan en hebben ze die Gedragsregels van de rechtsbijstandsverzekeraar uitgebreid tot een hele reeks verbintenissen. Deze Gedragsregels van de rechtsbijstandsverzekeraar evolueren constant aangezien de rechtsbijstandverzekeraars open blijven staan voor een dialoog met de consumenten- en slachtofferverenigingen om de behoeften van de burger te identificeren en daar adequaat aan tegemoet te komen.