Het logo van Assuralia

Aan welke reglementering is de rechtsbijstandsverzekering gebonden?

De rechtsbijstandsverzekering is strikt gereglementeerd.

De verzekeraar verleent rechtsbijstand in overeenstemming met de Belgische regelgeving (koninklijk besluit van 12 oktober 1990), waarin onder meer de beginselen van de Europese richtlijn van 22 juni 1987 zijn omgezet, en met de Belgische wet op de verzekeringen (wet van 4 april 2014).

Deze wet wijdt er een hoofdstuk aan (artikelen 90 tot 93) en regelt op dwingende wijze een aantal specifieke problemen:

  • de vrije keuze van advocaat is gewaarborgd wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure of wanneer er zich een belangenconflict voordoet tussen verzekeraar en verzekerde (art. 92); 
     
  • er wordt een strikte en precieze procedure vastgelegd in geval van meningsverschil tussen verzekeraar en verzekerde over de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen. In dat geval heeft de verzekerde het recht een advocaat van zijn keuze te raadplegen, van wie het advies dwingend is voor de verzekeraar (art. 93).

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven