Het logo van Assuralia

Assuralia ontgoocheld over uitblijven van duurzame wetgeving om natuurrampen op te vangen

catnat

Op vrijdag 21 juli kondigde vicepremier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne aan dat het plafond voor de tussenkomst van de verzekeringssector bij natuurrampen meer dan verviervoudigd wordt en vanaf 2024 vastgelegd wordt op 1,6 miljard euro. Die beslissing zorgde voor ontgoocheling bij Assuralia. Voor alle schade dat dit bedrag overstijgt is vandaag immers nog geen akkoord gevonden met de overheden.

Hein Lannoy, ceo van Assuralia, verwoordt in de pers de ontgoocheling van de sector:

“Cruciaal was en is dat er een overeenkomst moet komen met de overheden waarbij eenieder een deel van de schade voor zijn rekening zou nemen. Een nieuwe overstroming zoals die van 2021 zou met de huidige en vernieuwde regelgeving leiden tot chaos. Verzekeraars zouden immers eerst moeten berekenen wat de totale financiële impact van de ramp zal zijn voor ze slachtoffers kunnen vergoeden.

De nieuwe beslissing is "niet duurzaam". Assuralia betreurt dat er "nog geen solidariteit" is en vraagt daarom de gewestelijke overheden alsnog een deel van de financiële verantwoordelijkheid op te nemen, zodat dit soort natuurrampen in de best mogelijke omstandigheden wordt opgevangen. 

Assuralia plaatst daarnaast vraagtekens bij de premiestijging van 1,26 procent die de Nationale Bank (NBB) berekende. Het is namelijk niet mogelijk om een bedrag of gemiddeld percentage voorop te stellen, omdat de premie afhankelijk is van de mogelijkheden die ondernemingen hebben om herverzekeringen af te sluiten”.

Bekijk de volledige reportage op website van Kanaal Z.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven